Кафедра КІТС

Мова:

СИЛАБУСИ

Силабуси вибіркових освітніх компонент (дисциплін) за рівнями підготовки здобувачів знаходяться  у відповідному розділі сайту університету: https://nure.ua/zagalnij-katalog-vibirkovih-navchalnih-disciplin/merezha-kafedralnih-katalogiv-vibirkovih-navchalnih-disciplin, а також:

СИЛАБУСИ 

навчальних дисциплін за освітньою програмою “Комп‘ютерна інженерія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальністі 123 – Комп‘ютерна інженерія:

Обов’язкові компоненти ОП загальної та спеціальної (фахової) підготовкиСилабус_Комп’ютерна_схемотехніка

Syllabus_Computer_Schematics

Вибіркові компоненти ОП професійної та практичної підготовкиСилабус_ПРО

Syllabus_ПРО

Силабус Основи віртуалізації КС

Syllabus Fundamentals of Сomputer Systems Virtualization

Силабус Проектний менеджмент в ІТ

Syllabus Project Management in IT

Силабус_СКЗП

Syllabus_PCED

 

СИЛАБУСИ

навчальних дисциплін за освітньою програмою “Комп‘ютерні інтелектуальні технології” другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальністі 123 – Комп‘ютерна інженерія:

Дисципліни загальної та спеціальної

(фахової) підготовки

Силабус_Основи наукових досліджент та…21

syllabus_Basics of the scientific research 21

Силабус_Корпоративні комп ютерні мережі 21

syllabus_Сorporate computer networks 21

Силабус_Нейронні обчислювальні структури

syllabus_Neural computing structures

Силабус_Інтелектуальні комп’ютерні системи

Syllabus_Intelligent computer systems

Силабус_Інтелектуальні вбудовані комп’ютерні системи

sуllabus_Intelligent embedded computer systems

Силабус_Проектування інтелектуальних комп’ютерних систем на платформі Raspberry Pi

sуllabus_Design of intelligent computer systems on the Raspberry Pi platform

Силабус_Глибоке навчання в технологіях комп’ютерного зору

syllabus_Deep Learning in Machine Vision Technologies

Дисципліни професійної та практичної підготовки за освітньою програмою
«Комп’ютерні інтелектуальні технології»
 

Силабус_Інтелектуальний аналіз ланих

syllabus_Data mining

Силабус_Основи еволюційних обчислень

sуllabus_Fundamentals of evolutionary computing

 

Дисципліни професійної та практичної підготовки за освітньою програмою
«Комп’ютерні інтелектуальні технології»
Силабус_Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень

syllabus_Intelligent Decision Support Systems

Силабус_Обчислювальні методи та моделі на основі штучних

syllabus_Computational methods and models based on

Силабус_Методи та засоби стиснення інформації

syllabus_Multiagent systems

Силабус_Мультиагентні системи

sуllabus_Methods and means of information compression

Силабус_Розпізнавання образів на основі…21

sillabus_Image recognition 21