Кафедра КІТС

Мова:

Вибіркові дисципліни

Згідно  Закону України “Про вищу освіту” та Положенню про організацію навчального процесу в ХНУРЕ (наказ № 400 від 27.11.2020) рекомендований розподіл кредитів ЄКТС в структурі навчального плану підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою становить 240 кредитів. Вибіркові компоненти мають становити не менш 25% всього обсягу, тобто 60 кредитів ЄКТС.

Викладачі кафедри КІТС в межах освітньої програми Комп’ютерна інженерія, спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія та навчального плану для підготовки бакалаврів пропонують цикл професійної підготовки з вибіркових компонентів освітньої програми:

Провідний лектор – д.т.н., проф. каф. КІТС Аксак Н.Г.: 

ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ НА С#

ПАРАЛЕЛЬНІ ТА РОЗПОДІЛЕНІ ОБЧИСЛЕННЯ

 МІКРОСЕРВІСНІ АРХІТЕКТУРИ

 

Провідний лектор – д.т.н., проф. каф. КІТС Безсонов О.О.:

РОЗРОБКА WЕВ-додатків

ТЕХНОЛОГІЇ MACHINE LEARNING

ОСНОВИ COMPUTER VISION

ОСНОВИ BACKEND ПРОГРАМУВАННЯ на JAVA

 PYTHON ДЛЯ АНАЛІЗУ ДАНИХ ТА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Провідний лектор – д.т.н., проф. каф. КІТС Корабльов М.М.:

ОСНОВИ ПОБУДОВИ ЗНАННЯ-ОРІЄНТОВАНИХ СИСТЕМ

Провідний лектор – к.т.н., ст. викл. каф. КІТС Ілюнін О.О.:

ТЕХНОЛОГІЯ  РОЗРОБКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ МІКРОКОНТРОЛЕРНИХ СИСТЕМ 

Провідний лектор – д.т.н., проф., зав.каф. КІТС Руденко О.Г.:
ОСНОВИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ (DataMining)
Провідний лектор – к.т.н., доц. каф. КІТС Сердюк Н.М.: 

ОСНОВИ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ ТА КОНТЕЙНЕРИЗАЦІЇ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

ВСТУП ДО DEVOPS

Після ознайомлення із запропонованими матеріалами та відповідно до особисто визначеної траєкторії навчання здобувачі до 10 березня кожного навчального року зобов’язані самостійно сформувати для свого індивідуального навчального плану (ІНП) перелік вибіркових компонентів освітньої програми. За необхідності студент може звернутись за консультацією до куратора групи. Куратор академічної групи подає в деканат факультету заяви студентів щодо вивчення вибіркових компонентів освітньої програми з метою формування ІНП на наступний навчальний рік. ІНП включає всі обов’язкові освітні компоненти та частину вибіркових компонентів, обраних здобувачем вищої освіти з обов’язковим урахуванням структурно-логічної схеми підготовки.

Якщо здобувач у зазначені терміни не обрав для вивчення вибіркові компоненти освітньої програми з наданого переліку, і/або не надав особистої заяви, деканат факультету самостійно приймає рішення щодо вибіркової компоненти освітньої програми студента.