Кафедра КІТС

Мова:

Студентам

Кафедра КІТС здійснює підготовку фахівців у галузі інтелектуальних технологій та систем: магістрів за спеціальністю 123 – Комп’ютерна інженерія, за освітньою програмою «Комп’ютерні інтелектуальні технології» (КІТ) – 16 бюджетних місць.

А також здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 123 – Компютерна інженерія, галузі зань — 12, кваліфікації — Доктор філософії, Компютерна інженерія, Компютерна інженерія Комп‘ютерна інженерія (PhD)

Кваліфікація яку отримує випускник кафедри: Магістр з  комп’ютерної інженерії, Комп’ютерні інтелектуальні технології

Освітня програма КІТ акредитована! 

Студентам

123 КІТС_Сертифікат

Рішення ухвалене на засіданні 15 грудня 2020 р., протокол No 22 (41), акредитаційна справа No 1036/АС-20 Рішення по акредитації НА

У своїй роботі кафедра керується нормативно-правовою базою ХНУРЕ. https://nure.ua/universytet/normativno-pravova-baza#id13 

177 від 09.06.2021 , а також  Антикорупційна програма ХНУРЕ та Принципи академічної доброчесності

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА КОМП`ЮТЕРНІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Перелік дисциплін кафедри КІТС

Анотації дисциплін кафедри КІТС

РП ОНД   РП ОММОШІС   РП НОС   РП ККМ   РП ІКС   РП ІАД   РП ГНТМЗ   РП ОЕО   РП_ТПГI

Robocha_programma prakt

Методичні вказівки до організації виконання та захисту кваліфікаційної роботи за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальності 123 Комп’ютерніа інженерія за освітньою програмою «Комп’ютерні інтелектуальні технології» МВ ОКР магістр КІТС_2021

Для студентів! Нові можливості! Erasmus+ KA107 ICM на 2020-2023 роки. Детальніше: на сайті.