Кафедра КІТС

Мова:

Студентам

Кафедра КІТС здійснює підготовку фахівців у галузі інтелектуальних технологій та систем: магістрів за спеціальністю 123 – Комп’ютерна інженерія, за освітньою програмою «Комп’ютерні інтелектуальні технології» (КІТ) – 18 бюджетних місць. 

Заява для нарахування балів за учать у науковій діяльності та громадському житті, для врахування у Рейтингу складової активності студента:

Додаткові_бали_стип_КІТС

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА КОМП`ЮТЕРНІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ  акредитована!    123 КІТ_Сертифікат

Інформація про навчальні  дисципліни за ОПП КІТ.

Кваліфікація яку отримує випускник кафедри: магістр, комп’ютерна інженерія, комп’ютерні інтелектуальні технології.

Кафедра КІТС здійснює підготовку здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 123 – Компютерна інженерія, галузі зань — 12, кваліфікації — Доктор філософії, Компютерна інженерія, Компютерна інженерія Комп‘ютерна інженерія (PhD)

Для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету КІУ у циклі загальної та спеціальної фахової підготовки викладачі кафедри пропонують наступні дисципліни:

Основи обчислювального інтелекту (DataMining)
Основи віртуалізації комп’ютерних систем
Вступ до машинного навчання з TensorFlow
Основи контейнеризації Docker
Проектный менеджмент в IT
Основи робототехніки
Сполучення комп’ютерів із зовнішніми пристроями
Мікросервісна архітектура
Паралельні та розподілені обчислення
Платформа OpenStack
Основи комп’ютерного зору
Вступ до DevOps

Для студентів! Нові можливості! Erasmus+ KA107 ICM на 2020-2023 роки. Детальніше: на сайті.