Кафедра КІТС

Мова:

Студентам

Траєкторія навчання студентів на кафедрі КІТС орієнтована на набуття знань, умінь та компетенцій для успішної професійної діяльності в галузі створення апаратно-програмних засобів інтелектуальної обробки інформації, створення та використання сучасного програмного забезпечення для розробки та експлуатації інтелектуальних комп’ютерних систем та мереж.

Підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців включає вивчення дисциплін, які використовують мови програмування JavaScript, Java, Python, С#, тощо, та їх бібліотеки і фреймворки:

технологія створення програмних продуктів на С#;

основи backend програмування на Java;

розробка WEB-додатків (JavaScript);

– Python для аналізу даних та штучного інтелекту,

що призначені для WEB -розробок, обробки великих інформаційних масивів, математичних розрахунків, автоматизації роботи програмних продуктів, тощо.

Траєкторією навчання передбачається вивчення дисциплін зі штучного інтелекту, які застосовують різні технології інтелектуальної обробки інформації:

основи побудови знання-орієнтованих систем (knowledge-based systems);

основи обчислювального інтелекту (Data Mining);

технології машинного навчання (Machine Learning);

основи комп’ютерного зору (Computer Vision);

На сьогодні сучасні програмні засоби інтелектуальної обробки інформації орієнтовані на використання Cloud-сервісів, тому траєкторією навчання передбачається вивчення дисциплін програмно-апаратного спрямування з використанням Cloud технологій:

основи віртуалізації та контейнеризації компютерних систем ( платформа Docker);

вступ до DevOps;

– паралельні та розподілені обчислення (Parallel and Distributed Programming) для швидкої обробки великих даних (Big Data).

мікросервісні архітектури;

технології розробки інтелектуальних мікроконтролерних систем.

Фахівець з комп’ютерних інтелектуальних технологій, який набуде компетенцій та навичок, що надаються на кафедрі КІТС у процесі навчання, може знайти вакансію в компаніях, що мають різні сфери діяльності: IT (Data Science, WEB-розробка, Backend- та Frontend-розробка, Big Data, тощо), промисловість, економіка і фінанси, медицина, фармацевтика та інші. На ринку праці спостерігається дефіцит таких фахівців, тому проблеми з працевлаштуванням випускників кафедри КІТС цілком відсутні.

Зазначена траєкторія орієнтована на обрання студентами освітньої програми магістерської підготовки «Комп’ютерні інтелектуальні технології».

Кафедра КІТС здійснює підготовку фахівців у галузі інтелектуальних технологій та систем: магістрів за спеціальністю 123 – Комп’ютерна інженерія, за освітньою програмою «Комп’ютерні інтелектуальні технології» (КІТ) – 18 бюджетних місць. 

Кваліфікація яку отримує випускник кафедри: магістр, комп’ютерна інженерія, комп’ютерні інтелектуальні технології.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА КОМП`ЮТЕРНІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ  акредитована!    Інформація про навчальні  дисципліни за ОПП КІТ.