Кафедра КІТС

Мова:

Бакалаврам

Заява для нарахування балів за учать у науковій діяльності та громадському житті, для врахування у Рейтингу складової активності студента:

Додаткові_бали_стип_КІТС

Для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету КІУ у циклі загальної та спеціальної фахової підготовки за освітньою програмою КОМП‘ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ викладачі кафедри пропонують наступні дисципліни:

Основи обчислювального інтелекту (DataMining) Анотація
Основи віртуалізації комп’ютерних систем Анотація
Вступ до машинного навчання з TensorFlow
Анотація
Основи контейнеризації Docker
Анотація
Проектный менеджмент в IT
Анотація
Основи робототехніки
Анотація
Сполучення комп’ютерів із зовнішніми пристроями
 Анотація
Мікросервісна архітектура
Анотація
Паралельні та розподілені обчислення 
Анотація

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

ПРО Методичні вказівки для лабораторної роботи 1

ПРО Методичні вказівки для лабораторної роботи 2

ПРО Методичні вказівки для лабораторної роботи 3

ПРО Методичні вказівки для лабораторної роботи 4 

Завдання до контрольної роботи 1

Завдання до контрольної роботи 2

Завдання до контрольної роботи 3

Питання та завдання для іспиту ПРО 2021

Платформа OpenStack Анотація
Основи комп’ютерного зору 
Анотація 
Вступ до DevOps
Анотація