Кафедра КІТС

Мова:

Бакалаврам

Заява для нарахування балів за учать у науковій діяльності та громадському житті, для врахування у Рейтингу складової активності студента:

заява_ДОДАТКОВІ_бали_стип_КІТС

Для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету КІУ у циклі загальної та спеціальної фахової підготовки за освітньою програмою КОМП‘ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ викладачі кафедри пропонують наступні дисципліни:

Обов’язкові компоненти ОП загальної та спеціальної (фахової) підготовки Комп’ютерна схемотехнікаСилабус_Комп’ютерна_схемотехніка
Вибіркові компоненти ОП професійної та практичної підготовки

Основи побудови знання-орієнтованих систем

Технологія створення програмних продуктів на С# Анотація

Основи Вackend програмування на Java Анотація 

Python для аналізу даних та штучного інтелекту

Розробка web-додатків Анотація 

Основи обчислювального інтелекту (DataMining) Анотація

Технології machine learning Анотація

ОСНОВИ COMPUTER VISION Анотація

Основи віртуалізації та контейнеризації КС Анотація

Технології розробки інтелектуальних мікроконтролерних систем Анотація

Паралельні та розподілені обчислення Анотація

Мікросервісна архітектура Анотація

Вступ до DevOps Анотація

Силабус_Основи_побудови_знання-орієнтованих_систем

Силабус Технологія-створення-програмних-продуктів-на-С#

Силабус_Основи Backend програмування на Java

Силабус_PYTHON для аналізу даних та штучного інтелекту

Силабус Розробка web-додатків 

Силабус Основи обчислювального інтелекту

Силабус Основи computer vision

Силабус_Технології machine learning

Силабус Основи віртуалізації та контейнеризації КС

Силабус Технологія розробки інтелектуальних мікроконтролерних систем

Силабус_Паралельні та розподілені обчислення

Силабус Мікросервісні архітектури

Силабус Вступ до DevOps

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

ПРО Методичні вказівки для лабораторної роботи 1

ПРО Методичні вказівки для лабораторної роботи 2

ПРО Методичні вказівки для лабораторної роботи 3

ПРО Методичні вказівки для лабораторної роботи 4 

Завдання до контрольної роботи 1

Завдання до контрольної роботи 2

Завдання до контрольної роботи 3

Питання та завдання для іспиту ПРО 2021