Кафедра КІТС

Мова:

Вітаємо на офіційному сайті кафедри Комп’ютерних інтелектуальних технологій та систем!

Кафедра КІТС - випускова кафедра факультету Комп’ютерної інженерії та управління

Кафедра КІТС здійснює підготовку студентів за спеціальністю 123 – Комп’ютерна інженерія

Освітня програма - Комп’ютерні інтелектуальні технології

Кафедра КІТС: основи глибокого начання та інтелектуальна відео аналітика

Кафедра КІТС: архітектура нейроконтролерів та нейропроцесорів

Кафедра КІТС: мікросервісна архітектура

Кафедра КІТС: основи віртуалізації та технології контейнеризації

Кафедра КІТС: програмування для Raspberry Pi та інтегровані середовища розробки мікроконтролерних систем

Якщо ви оберете нашу кафедру, то станете конкурентноспроможним фахівцем у галузі інтелектуальних технологій!

Кафедра КІТС

Новини

Звіт з науково-дослідницької роботи кафедри у 2023 році

Звіт з науково-дослідницької роботи кафедри у 2023 році

06.12.2023

Міжнародне наукове, науково-технічне співробітництво

1) На конкурсній основі ініціативною групою співробітників кафедри отримано право участі у програмі «INITIATE»: проект «European Excellence Initiative», HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-03-01 (внутрішній координатор по ХНУРЕ від консорціуму доц. Ілюнін О.О.), що починається у лютому 2024 р. Сформовано та подано список провідних науковців та аспірантів ХНУРЕ до участі у програмі на запит координатора проекту Zagreb University.

Докладніше
Договір на проведення науково-технічної роботи

Договір на проведення науково-технічної роботи

27.09.2023

Згідно до Цілей Сталого розвитку, а саме: забезпеченню відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст і населених пунктів (ціль 11), та забезпеченню переходу до раціональних моделей споживання і виробництва (ціль 12) за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій HORIZON 2020) було схвалено концепція інтелектуальної системи ідентифікації параметрів товарної худоби. Ця концепція була запропонована співробітниками кафедри КІТС факультету КІУ на базі наукових публікацій та наробок 2019-2022рр. Заявку на фінансування цієї теми К-І-45 в рамках регрантінгу програми ЄС HORIZON 2020 було схвалено МОНУ та оформлено договором № РН /37-2023 від 30.05.2023 р. на проведення науково-технічної роботи «Оцiнка параметрiв молочної та товарної худоби на основі методів машинного навчання і комп’ютерного зору».

Завершено 1 етап.

Докладніше
ПЛАН ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ НА 2022–2024 рр.

ПЛАН ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ НА 2022–2024 рр.

04.09.2023

Задля реалізації Цілей Сталого Розвитку, https://nure.ua/konferencii-ta-workshops/seminar-cili-stalogo-rozvitku-zavdannja-hnure-shhodo-ih-realizacii а саме  для забезпечення гендерної рівності, розширення прав і можливостей усіх жінок та дівчаток, а також сприянню поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх таскороченню нерівності всередині країн і між ними (Цілі 5, 8 та 10), за ініціативою співробітників кафедри КІТС (доцента Олега Ілюніна) був запропонований план План гендерної рівності факультету на 2023\24рр.

В цьому Плані уточняється порядок роботи факультету КІУ Харківського університету радіоелектроніки (далі: Факультет) під час реалізації Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 08.09. 2005 року, Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» від 06.09. 2012 року, Розпорядженя КМ України від 12.08. 2022 р. № 752-р; Про схвалення Державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року та затвердження операційного плану з її реалізації на 2022-2024 роки; та Розпорядження КМ України від 20.12. 2022 року № 1163-р «Про схвалення Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року та затвердження операційного плану заходів на 2022-2024 роки у повсякденній роботі факультету з метою подальшого розвитку культури ґендерної рівності в усіх напрямках діяльності факультету.
Комітет з реалізації та нагляду за реалізацією Плану факультету з ґендерної рівності (далі: Комітет) створюється Рішенням декана відразу після введення цього Плану в дію.

Докладніше

Партнери