Кафедра КІТС

Мова:

Олег Григорійович Руденко

Олег Григорійович Руденко
Завідувач кафедри комп’ютерних інтелектуальних технологій та систем, доктор технічних наук, професор, член спеціалізованої вченої ради К 64.055.03

Scopus ID: 7005837246

Документи автора:  54

Цитування:  53

h-індекс:  4

Google Scholar ID: QoKhkZ8AAAAJ

Цитування:  962

h-індекс:  11

i10-індекс:  11

Освіта та кар’єра

Освіта вища – Харківський інститут радіоелектроніки, інженер-електрик
1974 р. – кандидат технічних наук, Харківський інститут радіоелектроніки
1986 г. – доктор технічних наук, спеціальність 05.13.01 – Управління в технічних системах
1988-2015 – завідувач кафедри ЕОМ ХНУРЕ
З 2016 р. завідувач кафедри інформаційних систем ХНЕУ ім. С. Кузнеця

З 2019 – завідувач кафедри комп’ютерних інтелектуальних технологій та систем ХНУРЕ


Освітня діяльність

Розробник авторських курсів:

Нейронні обчислювальні структури

Теорія інформації та кодування

Інтелектуальний аналіз даних (Data mining)

Наукова діяльність

Адаптивні, нейро- і фаззі- системи
Методи обчислювального інтелекту
Адаптивна обробка інформації
Керівник або відповідальний виконавець держбюджетних та держдоговірних науково-досліджувальних робіт з розробки теоретичних основ та математичного забезпечення систем комп’ютерної обробки інформації.
Є членом спеціалізованої вченої ради К 64.055.03 (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)
Підготував 6 докторів та 36 кандидатів технічних наук

Засновник наукової школи ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ, де вперше розроблені теорія і методи проектування спеціалізованих цифрових обчислювачів для швидкої обробки великих інформаційних масивів на підставі нейромережного підходу

Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

⦁ 561592-EPP-1-2015-1- FR-EPPKA2-CBHE-JP Establishing Modern Master-level Studies in Information Systems (MASTIS) – Створення сучасної магістерської програми в галузі інформаційних систем (2015-2019)
⦁ 574064-EPP-1-2016-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP Structuring Cooperation in Doctoral Research, Transferrable Skills Training, and Academic Writing instruction in Ukraine’s regions (ERASMUS+, DocHub) «Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма на регіональному рівні України» (2017-2018)


Громадська діяльність


Нагороди та премії

Державна премія України в галузі науки і техніки (2013 р.)


Публікації та патенти

Більш ніж 300 наукових публікацій, в тому числі 9 наукових книг, 34  патентів та свідоцтв на винаходи.