Кафедра КІТС

Мова:

Про нас

Кафедра «Комп’ютерних інтелектуальних технологій та систем» (КІТС) здійснює підготовку висококваліфікованих, конкурентноспроможних фахівців у галузі інтелектуальних технологій та систем: магістрів за спеціальністю 123 – Комп’ютерна інженерія, за освітньою програмою «Комп’ютерні інтелектуальні технології» (КІТ) – 18 бюджетних місць. Фахівець з інтелектуальних технологій, який володіє інтелектуальною обробкою даних може знайти вакансію в компаніях, що мають різні сфери діяльності: IT, промисловість, економіка і фінанси, продажі, маркетинг, медицина, фармацевтика і інші. На ринку праці спостерігається дефіцит таких фахівців, тому проблеми з працевлаштуванням найчастіше відсутні. 

Кваліфікація яку отримує випускник кафедри:

Магістр з  комп’ютерної інженерії, Комп’ютерні інтелектуальні технології

Майже всі здобувачі освітньої програми КІТ отримували стипендію, як першого набору  КІТм-19-1, так і наступні КІТм-20-1. Завдяки плідної роботи з викладачами кафедри було опубліковано  більш  80 публікацій, у тому числі у наукометричній базі даних Scopus.

Основний напрям навчальної підготовки магістрів по освітній програмі КІТ – алгоритмічне, програмне та апаратне забезпечення комп’ютерних інтелектуальних систем. Викладаються дисципліни за напрямками: аналіз великих даних з використанням штучних нейронних мереж – потужний апарат сучасної бізнес-аналітики та дослідження даних для виявлення прихованих закономірностей; інтелектуальна відео аналітика; основи глибинного навчання (для комп’ютерного зору, розпізнавання зображень тощо); методи та засоби штучного інтелекту; інтелектуальні комп’ютерні системи на платформі Raspberry Pi та програмування для неї на Python; основи прискорених обчислень на CUDA (для C/C++, Python);  архітектура нейроконтролерів і нейропроцесорів; обчислювальні методи та моделі на основі штучних імунних систем та інші.

Постійно виникаючі нові технології вже змінили наше життя і світ навколо нас. І не тільки smart будинки та вбудовані системи (embedded system), але вже й smart City, віртуальна реальність, технології визнання обличчя, генеруючі конкуруючі мережі, генетичні прогнози використання ШІ для розвитку комп’ютерного зору –  не є фантастика, а реальні можливості для революції у медицині, науці, виробництві та робототехніки.

Приєднуйтесь до нас!

Про нас    Про нас

Також кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 123 – Компютерна інженерія, галузі зань — 12, кваліфікації — Доктор філософії, Компютерна інженерія, Компютерна інженерія Комп‘ютерна інженерія (PhD)

Освітня програма KIT акредитована!

Про нас

Рішення ухвалене на засіданні 15 грудня 2020 р., протокол No 22 (41), акредитаційна справа No 1036/АС-20 Рішення по акредитації НА

Відомості про самооцінювання знаходяться  тут.