Кафедра КІТС

Мова:

Наукові публікації викладачів 2021

Публікації викладачів кафедри КІТС за  2021 рік

I. Статті, опубліковані в періодичних виданнях України в 2021 році.

1. Багатокроковий метод навчання Адаліни за наявністю стаціонарних корельованих завад. Руденко О.Г., Безсонов О.О., Сердюк Н.М., Лебедєв О.Г., Лебедєв В.О. / Бионика интеллекта.-2021. –№1(96).-С. 6974 (фахове)

2. Developing a multi-step recurrent algorithm to maximize the criteria of correntropy. Rudenko O., Bezsonov O., Borysenko V., Borysenko T., Lyashenko S. / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2021. – №1/4 (109). – P.54–64. (фахове)

ІІ. Участь у конференціях (семінарах, симпозіумах та ін.) з публікацією тез або доповідей по Україні у 2021 році

1. Про вибір ширини ядра в задачах максимізації критерію корентропії. Руденко О.Г., Безсонов О.О. / Харків, Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології та системи”: тези доповідей, 8 – 9 квітня 2021 р. -Х.: ФОП Бровін О.В., 2021..C.6-7

2. Факторизовані алгоритми навчання штучних нейронних мереж прямого поширення. Руденко О.Г., Олійник К.О., Романюк О.С. / Комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі. Матеріали XІV Всеукраїнської науково практичної WEB конференції аспірантів, студентів та молодих вчених (23-25 березня 2021 р.). – Кривий Ріг: Криворізький національний університет, 2021. – 119–121 с.

3. Face Recognition in the Presence of NonGaussian Noise. Rudenko O., Bezsonov O. Yakovliev D. / Proceedings of the Fourth International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS-2021). Zaporizhzhia, Ukraine, April 27, 2021, CEUR-WS.org, online.-p.169-181

4. Robust Training of ADALINA Based on the Criterion of the Maximum Correntropy in the Presence of Outliers and Correlated Noise. Rudenko O.,

Bezsonov O. / Proceedings of the 5th International Conference on COLINS 2021. Volume I: Workshop. Kharkiv, Ukraine, April 22-23, 2021, CEUR-WS.org, online, 2021. P. 1694-1705

5. Використання хмарних технологій для моделювання структури та конфігурації ресурсів. Сердюк Н.М. , Береза Є.Д. / ІI Міжнародна науково-практична конференція «Авіація, промисловість, суспільство», 12 травня 2021 року, Харків

6. Accelerated learning of the neural network ADALINЕ in the presence of stationary correlated. Oleksandr Bezsonov, Oleg Rudenko, Natalia Serdiuk, Oleg Lebediev / 10-та Міжнародна науково-технічна конференція «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ІСТ-2021» 13 − 19 вересня 2021 р

7. Classification of objects based on a tree-shaped artificial immune network model. Mykola Korablyov, Oleksandr Fomichov, Natalia Axak / Zbarazh, Ukraine / Editors: Shakhovska, Natalya, Medykovskyy, Mykola O. Springer, 2021. – pp. 160-172 (Scopus)

8. Використання моделі деревовидної штучної імунної мережі для класифікація обєктів. Микола Корабльов, Олександр Фомічов,Володимир Гніденко, Андрій Чупріна / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційні технології та системи”: тези доповідей, Україна, Харків, ХНЕУ імені Семена Кузнеця, 2021.

9. Multi-agent Clinical Decision Support System using Case-Based Reasoning. Mykola Korablyov, Natalia Axak, Oleksandr Fomichov, Volodymyr Hnidenko / Proceedings of the 5th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2021). Vol. I Ukraine, Lviv, 2021, pp. 1466-1476.

10. The Development of a Multi-Agent System for Controlling an Autonomous Robot. Natalia Axak, Mykola Korablyov, Matvey Ushakov / 1CT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer (ICTERI-2021) Ukraine, Kherson, 2021. – pp. 96-105. Scopus)

ІІІ. Монографії, опубліковані у 2021 році

1. Сучасні інформаційні технології і системи. Бурдаєв В.П., Аксак Н.Г., Кушнарьов М., Лосєв М.Ю., Руденко О.Г., Бзсонов О.О. та ін.Україна, Харків: ФОП Бровін О.В., 2021, 182

2. Проекционные методы параметрической идентификации: теория и алгоритмы. Либероль Б.Д., Руденко О.Г. Україна, Харків: ТОВ «В СПРАВІ», 2021

3. Класифікація об’єктів на основі моделі деревовидної штучної імунної мережі. Корабльов М.М. Фомічов О.О.Україна, Харків. Сучасні інформаційні технології і системи: монографія / за заг. ред . В. С. Пономаренка. Видавництво «Стиль-іздат», 2021. – С. 75-90.