Кафедра КІТС

Мова:

Магістрам

Перелік

вибіркових дисциплін, що пропонується кафедрою КІТС для студентів магістерської підготовки за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія,

освітня програма Комп’ютерні інтелектуальні технології (КІТ)

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни)

Кількість кредитівФорма підсумк. контролю
Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень силабус4залік
Обчислювальні методи та моделі на основі  штучних імунних систем силабус4залік
Мультиагентні системи силабус4залік
Розпізнавання образів на основі технологій програмування графічних процесорів силабус4залік
Методи та засоби стиснення інформації силабус4залік
Проектування інтелектуальних комп’ютерних систем силабус4залік
Методи віртуалізації розподіленої інтелектуальної обробки інформації силабус4залік
Інтернет речей силабус4залік
Технології оркестрації комп’ютерних систем і сервісів силабус4залік
Інтелектуальна відеоаналітика силабус4залік

 

 

 

 

Заява для нарахування балів за учать у науковій діяльності та громадському житті, для врахування у Рейтингу складової активності студента:

заява_ДОДАТКОВІ_бали_стип_КІТС

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПП КІТ:

 

Дисципліна Робоча програмаМетодичні вказівки

Основи наукових досліджень, організація науки та авторське право

РП ОНДтаАП 2022-23Питання_до_заліку

МВ_до_пз

Корпоративні комп’ютерні мережіРП_ККМ_2022-23Метод_вк_ККМ
Розпізнавання образів на основі технології програмування графічних процесорів РП_РООТПГП 2021-22р.
МВ_до_лб_РООТПГП_2022 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА ПРЕРЕДАТЕСТАЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

МВ до організації виконання та захисту ОКР магістр КІТ 2022