Кафедра КІТС

Мова:

Навчання/Силлабуси

МВ ОКР магістр КІТС_21

Анотації вибіркових дисциплін кафедри КІТС

СИЛЛАБУСИ:

Силлабус_Нейронні обчислювальні структури

syllabus_Neural computing structures

Силлабус_Інтелектуальний аналіз ланих

syllabus_Data mininganotacii-disciplin-kits

Силлабус_Глибоке навчання в технологіях комп’ютерного зору

syllabus_Deep Learning in Machine Vision Technologies

Силлабус_Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень

syllabus_Intelligent Decision Support Systems

Силлабус_Обчислювальні методи та моделі на основі штучних

syllabus_Computational methods and models based on

Силлабус_Інтелектуальні комп’ютерні системи

Syllabus_Intelligent computer systems

Силабус_Методи та засоби стиснення інформації

syllabus_Multiagent systems

Силлабус_Мультиагентні системи

sуllabus_Methods and means of information compression

Силлабус_Основи еволюційних обчислень

sуllabus_Fundamentals of evolutionary computing

Силлабус_Інтелектуальні вбудовані комп’ютерні системи

sуllabus_Intelligent embedded computer systems

Силлабус_Проектування інтелектуальних комп’ютерних систем на платформі Raspberry Pi

sуllabus_Design of intelligent computer systems on the Raspberry Pi platform

Силлабус_ПРО

Syllabus_ПРО

Силлабус_Роспізнавання образів на основі…

sillabus_Image recognition

Силлабус_Корпоративні комп ютерні мережі

syllabus_Сorporate computer networks

Силлабус_Основи наукових досліджень та…

syllabus_Basics of the scientific research