Кафедра КІТС

Мова:

Наукові публікації викладачів 2022

Публікації викладачів кафедри КІТС за  2022 рік

I. Статті, опубліковані в періодичних виданнях України і за кордоном

з/п

Автор

Назва роботи

Країна видання

Місце видання

(місто, назва й номер журналу, указати першу-останню сторінки статті)

1

*Руденко О.Г.,

*Безсонов О.О.

Про один алгоритм ідентифікації лінійних обʼєктів на основі найменшого ексцесу

Україна, Київ, Проблеми керування та інформатики, 2022. – №2P.64–74.

2

*Руденко О.Г.,

*Безсонов О.О.

Adaptive identification under the maximum correntropy criterion with variable center

Україна, Харків, Radioelectronic and Computer Systems, 2022, – №1. P.59 –70.

3

Dmytro Prochukhan,

*Mykola Korablev

Implementation of medical mask recognition technology in real time using a video camera

Information and Telecommunication Sciences, vol. 131, 2022. – pp. 66-69. Publisher: National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

4

*Аксак Н.,

*Татарников А.

Інформаційна система спостереження за поведінкою студентів під час проведення е-тестів

Україна, Харків, Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. – 2022. – №96 (2022). – С.7-13. DOI: 10.30977/BUL.2219-5548.2022.96.0.7

5

*Ilyunin O.O.,

Кhodak M.V.,

Yurchenko O.V.,

Sapeha O.A.

Fuzzy estimation procedure of the concentration of the components of a sulfuric acid pickling solution.

ISSN 2078-0625 (online). Інтегровані технології та енергозбереження. Щоквартальний науково-практичний журнал. ––Харків: НТУ «ХПІ», 2022. – № 3, с.63-75. Фахове видання. Доступно за адресою: https://docs.google.com/document/d/1VivXA87odmmdxCISdkXJG_Jpc1DRjSvF/

edit?usp=share_link&ouid=118443346938890580156&rtpof=true&sd=true

6

*Олійник К.О.,

*Руденко О.Г.

Робастне навчання адаліни на основі мінімізації комбінованого функціоналу

Україна, Комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі. Матеріали XV Всеукраїнської науково практичної WEB конференції аспірантів, студентів та молодих вчених (22-24 березня 2022 р.). – Кривий Ріг: Криворізький національний університет, 2022. – С.93-94

7

Прочухан Д.В.,

*Руденко О.Г.

Переваги використання архітектури yolo при розв’язанні задач детектування

Україна, Комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі. Матеріали XV Всеукраїнської науково практичної WEB конференції аспірантів, студентів та молодих вчених (22-24 березня 2022 р.). – Кривий Ріг: Криворізький національний університет, 2022. – С.91-92

Разом 7

ІІ. Участь у конференціях (семінарах, симпозіумах та ін.) з публікацією тез або доповідей по Україні і за кордоном

з/п

Автор

Назва доповіді

Країна видання

Місце проведення й назва науково-технічного заходу (указати першу-останню сторінки доповіді або тез)

1

*Олійник К.О.,

*Руденко О.Г.

Робастне навчання адаліни на основі мінімізації комбінованого функціоналу

Україна, Комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі. Матеріали XV Всеукраїнської науково практичної WEB конференції аспірантів, студентів та молодих вчених (22-24 березня 2022 р.). – Кривий Ріг: Криворізький національний університет, 2022. – С.93-94

2

*Прочухан Д.В.,

*Руденко О.Г.

Переваги використання архітектури yolo при розв’язанні задач детектування

Україна, Комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі. Матеріали XV Всеукраїнської науково практичної WEB конференції аспірантів, студентів та молодих вчених (22-24 березня 2022 р.). – Кривий Ріг: Криворізький національний університет, 2022. – С.91-92

3

*O. Bezsonov, *O. Ilyunin, A. Khusanov, *O.Rudenko,

*O. Sotnikov

Intelligent Identification System of the Process Liquid Solutions

Composition

COLINS-2022: 6th International Conference on Computational Linguistics

and Intelligent Systems, May 12–13, 2022, Gliwice, Poland

4

*O. Rudenko, *O. Bezsonov, Andrzej Szajna

Adaptive ADALINE Robust Training Algorithm Under the Maximum

Correntropy Criterion With Variable Center

COLINS-2022: 6th International Conference on Computational Linguistics

and Intelligent Systems, May 12–13, 2022, Gliwice, Poland

5

*Oleksandr Bezsonov,

*Oleg Rudenko,

*Natalia Serdiuk

A robust higher‐order statistics based ADALINE Training Algorithm

Poland , Gliwice

COLINS-2022: 6th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems, May 12–13, 2022

6

*М.Ушаков (ст. лаборант кафедри) (наук. кер. *Аксак Н.Г.)

Мультиагентні системи для моделювання компонентів інтернету речей

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів та студентів Інформаційні технології в сучасному світі: дослідження молодих вчених: тези доповідей, (м. Харікв, 17 – 18 лютого 2022 року) /. – Харків: ХНЕУ імені Семена Кузнеця, 2022. С.4. http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27159.

7

Є. Овчаренко (наук. кер. *Аксак Н.Г.)

Огляд багатоагентних систем для електронного навчання

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів та студентів Інформаційні технології в сучасному світі: дослідження молодих вчених: тези доповідей, (м. Харікв, 17 – 18 лютого 2022 року) /. – Харків: ХНЕУ імені Семена Кузнеця, 2022. С.3 http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27159.

8

Андрющенко Д. (наук. кер. *Аксак Н.Г.)

Мультиагентні системи для обслуговування тепличного середовища

V Міжнародна науково-практична конференція «Традиції та нові наукові стратегії у Центральній та Східній Європі» (червень 2022) М.Київ

9

*Ilyunin O.,

*Bezsonov O.,

*Rudenko O.,

Boldyryev S.,

Zorenko V.,

*Serdiuk N.

Neural Network Controller of Flow through a Butterfly Valve.

Proceedings of the 2022 IEEE 3rd KhPI Week on Advanced Technology Conference (KhPIWeek2022).Vol. I: Main Conference, Kharkiv,

October 3 – 7, 2022. P.5. Available at: https://easychair.org/smart-program/KhPIWeek2022/2022-10-06.html#talk:207219> – abstract,

https://easychair.org/proceedings/paper.cgi?a=29677499;paper=596204> – paper. (Індексовано у Scopus).

10

*Mykola Korablyov, Oleksandr Fomichov, *Matvii Ushakov

Analysis of proxy addresses operability using a neural network approach

CSIT-2022. 17th International Conference «Computer Sciences and Information Technologies», 10-12 November 2022, Lviv. Ukraine.

11

*Сердюк Н.М.

Переваги використання Jenkins Pipeline для реалізації безперервної інтеграції та постачання

V Міжнародна науково-практична конференція “Теоретичні та практичні аспекти розвитку науки та освіти” м. Львів: Львівський науковий форум, 30-31 травня 2022

Разом 11

ІІІ. Список наукових праць (статті та доповіді), підготовлених до друку

з/п

Автор

Назва роботи (мовою оригіналу)

Країна, назва видання (конференції)

де буде опубліковано роботу

Кількість сторінок

1

*О. Rudenko, *O. Bezsonov

Robust algorithm for identification of linear non-stationary plants using kurtosis

Україна, Київ, Проблеми керування та інформатики

18

2

*О.Г. Руденко, *О.О. Безсонов

Дослідження властивостей робастного алгоритму ідентифікації лінійних об’єктів з використанням ексцесу

Україна, Київ, Проблеми керування та інформатики

24

3

*Корабльов М.М., Фомічов О.О., Васюк Д.В.

Нейромережева модель для пошуку працездатних proxy-адресів

Біоніка інтелекту: наук.-техн. журнал. – № 1 (98). – 2022. Видавник – ХНУРЕ.

8

4

*Natalia Axak, *Andrii Tatarnykov

Development of Monitoring System the Behavior of the Computer User

IEEE 17th International Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT),10-12 November 2022, Lviv, UKRAINE

10

5

*О. Ілюнін,

*О. Безсонов, *О. Руденко,

*Н. Сердюк

Застосування технологій «комп’ютерного зору» для контролю стану робочих рідин

Україна, Вінниця, конференція “Контроль і управління в складних системах”, 2022-11-15, (Vinnytsia), КУСС-2022 / MCCS-2022 https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mccs/mccs22/index.

5

6

*О. Ілюнін,

С. Удовенко,

М. Ходак,

О. Юрченко,

О. Сапега,

Інтелектуальна ідентифікація дефектів металопрокату з застосуванням технологій «комп’ютерного зору».

Україна, Вінниця, конференція “Контроль і управління в складних системах”, 2022-11-15, (Vinnytsia), КУСС-2022 / MCCS-2022 https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mccs/mccs22/index.

5

7

*Korablyov M., Lutskyy S.

System-information models for intelligent information processing.

Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries, 3 (21), 2022.

8

8

*Сердюк Н.М.

Пушко В.В.

Проблематика селекції та класифікації аудіо подій у зашумленому середовищі

Десята міжнародна науково-технічна конференція “ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ” 24-25 листопада 2022 року, Черкаси – Баку – Бельсько-Бяла – Харків

1

9

*О. Безсонов,

*О. Ілюнін, *О.Руденко,

*Н. Сердюк,

А. Шайна

Робастний алгоритм ідентифікації лінійних об’єктів на основі найменшого ексцесу

Міжнародна науково-практична конференція «Kонтроль і управління в складних системах», Вінниця ,15-17 листопада, 2022

13

10

Мякшин А.С. (наук. кер. *Аксак Н.Г.)

Огляд шаблонів паралельного програмування

III Міжнародна студентська наукова конференція. Діджиталізація науки як виклик сьогодення – м. Яремче

3

Разом 10

ІV. Монографії в цілому або окремі розділи колективних монографій

з/п

Автор

Назва монографії або

окремого розділу

(мовою оригіналу)

Країна видання

(указати першу-останню сторінки)

1

*Корабльов М.М.

Інтелектуальна система підтримки прийняття клінічних рішень на основі мультиагентного підходу та міркувань по прецедентам

Сучасні інформаційні технології і системи: монографія / за заг. ред. В.С. Пономаренка. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2022. – С. 139-164.

2

*Аксак Н.Г.

Багатоагентна система електронного навчання

Сучасні інформаційні технології і системи: монографія / Н. Г. Аксак, Л. Е. Гризун та ін.; за заг. ред . В. С. Пономаренка. – Харків : Вид. «Стиль-іздат», 2022. – 221с., ГЛАВА 1. С. 23-47.

Разом 2