Кафедра КІТС

Мова:

Науково-дослідна робота студентів кафедри КІТС

В рамках наукового напрямку кафедри КІТС та  наукових інтересів викладачів кафедри  працюють студентські гуртки. Результати роботи  2019/2020.

Науково-дослідна робота студентів кафедри КІТС за 2022-2023 навчальний рік

Статті, опубліковані в періодичних виданнях України з 1.01 по 31.12.2023 р.

№ п/п

Автор

Назва роботи

Україна

Місце видання

(місто, назва й номер журналу, указати першу-останню сторінки статті) 

Загальна кількість сторінок статті

1.

*Аксак Н.Г.,

Шеліхов Ю.О.

Архітектура системи контролю мікроклімату у замкнутому приміщенні.

International scientific journal «Grail of Science» |No24(February, 2023) . С. 296-301 https://doi.org/10.36074/grail-of-science.17.02.2023.055

5

2.

*Natalia Axak,

*Andrii Tatarnykov

Development of Monitoring System the Behavior of the Computer User

IEEE 17th International Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT),10-12 November 2022, Lviv, UKRAINEрр.458-461. (Scopus)

3

3.

*N . Axak,

*M. Kushnaryov, *A.Tatarnykov

The Agent-Based Learning Platform.

ICST-2023: XI International Scientific and Practical Conference “Information Control Systems and Technologies”, September 21-23, 2023, Odessa, Ukraine, Vol-3513, pp. 263-275. ONLINE: http://ceur-ws.org/Vol-3513/, URN: urn:nbn:de:0074-3513-6

12

4.

*Ilyunin O.,

Khodak M.,

Yurchenko O.,

Sapeha O.

Method for fuzzy estimation of the concentration of components of an etching solution of sulfuric acid

Інтегровані технології та енергозбереження. Системи управління та обробки інформації, –– Харків: НТУ «ХПІ», 2022. – 3, (друк 2023-06-01), с.63-75. doi: 10.20998/2078-5364.2022.3.07

13

5.

*O. Ilyunin,

M. Khodak,

V. Pyrohov,

O. Pasholoc,

M. Tryhuba,

S. Serdiuk

Іntelligent models for control of jet hydro-processing of rolled steel defects.

Інтегровані технології та енергозбереження. Системи управління та обробки інформації, –– Харків: НТУ «ХПІ», 2023. – №2,- с.45-56 ISSN 2078-5364 (print) ISSN 2708-0625 (online)

112

Разом 5

Статті, опубліковані з 1.01 по 31.12. 2023 р. у зарубіжних виданнях

№ п/п

Автор

Назва роботи (мовою оригіналу)

За кордоном

Країна, назва видання,

де опубліковано роботу

Том, номер (випуск) перша-остання сторінки статті

Загальна кількість надрукованих сторінок статті

*Mykola Korablyov, Oleksandr Fomichov, Oleksandr Chubukin, Danylo Antonov, Stanislav Dykyi.

Immune Model for Controlling Characters in Computer Games

Proceedings of the 11-th International Conference “Information Control Systems & Technologies”

Odesa, Ukraine, September 21–23, 2023. Published on CEUR-WS.

https://ceur-ws.org/Vol-3513/.

(Scopus).

Vol-3513, pp. 214-226

13

*Mykola Korablyov, Oleksandr Fomichov, Sergey Lutskyy, Ihor Ivanisenko, Danylo Antonov, Stanislav Dykyi.

Hybrid stock analysis model for financial market forecasting

18th International Scientific and Technical Conference on Computer Science and Information Technology (CSIT 2023), October 19-21, 2023, Lviv Ukraine.

(Will be published on CEUR-WS).

(Scopus).

4

Разом 2

Участь у конференціях (семінарах, симпозіумах та ін.) з публікацією тез або доповідей по Україні з 1.01 по 31.12 2023 р.

№ п/п

Автор

Назва доповіді

Україна

Місце проведення й назва науково-технічного заходу (указати першу-останню сторінки доповіді або тез)

Загальна кількість сторінок (усього)

*Корабльов М.М., Фомічов О.О.,

Антонов Д.О.,

Дикий С.А.

Керування персонажами в комп’ютерних іграх з використанням імунного підходу

«ІНФОРМАЦІЙНІ УПРАВЛЯЮЧІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» (ICST – ОДЕСА-2023). Матеріали ХI Міжнародної науково-практичної конференцііі, 21 – 23 вересень 2023 р. Одеса / вип. ред. В.В. Вичужанін, 2023, С. 73-76.

3

*Korablyov M.M.,

Dykyi S.A.

Antonov D.O.

Intellectual analysis of children’s drawings to diagnose the child’s emotional state

Intelligent Solutions-S: Proceedings of the International Symposium, September 28, 2023, Kyiv-Uzhorod, Ukraine / Ministry of Education and Science of Ukraine, Taras Shevchenko National University of Kyiv and [etc]; Vitaliy Ye. Snytyuk (Editor). Kyiv: Publishing House «Caravela», 2023, pp. 31-33.

3

*Korablyov M.M.,

Polous V.Y.

Analysis of methods for forecasting energy consumption

Intelligent Solutions-S: Proceedings of the International Symposium, September 28, 2023, Kyiv-Uzhorod, Ukraine / Ministry of Education and Science of Ukraine, Taras Shevchenko National University of Kyiv and [etc]; Vitaliy Ye. Snytyuk (Editor). Kyiv: Publishing House «Caravela», 2023, pp. 34-36.

3

*Сердюк Н.М.

Закаблук М.В.

Проблема контексту в процесі машинного перекладу

III Всеукраїнська мульти-дисциплінарна студентська наукова конференція «Розвиток сучасної науки: актуальні питання теорії та практики», 19 травня 2023 року м. Харків, Україна.

2

*Сердюк Н.М.

Голубничий В.А.

Розпізнавання емоцій за голосом

людини на основі бази знань

емоційно-забарвлених фонем

Глобалізація наукових знань: міжнародна співпраця та інтеграція

галузей наук: матеріали IV Міжнародної студентської наукової конференції, м. Тернопіль, 17 лютого, 2023 рік / ГО «Молодіжна наукова ліга». — Вінниця: ГО «Європейська наукова платформа», 2023. С.211

ISBN 978-617-8126-10-0

DOI 10.36074/liga-inter-17.02.2023

2

*Сердюк Н.М.

Коваленко М.

Перспективи розробки інтелектуальної системи

«Вибір репетитора»

XVI Всеукраїнська науково-практична WEB конференція аспірантів, студентів та молодих вчених «Комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі» KICM-2023 21-23 березня 2023 року Кривий Ріг С 153

https://sites.google.com/view/kicm/

2

*Сердюк Н.М.

Чорний Р.

Проблеми забезпечення безпеки в пристроях IоT

XVI Всеукраїнська науково-практична WEB конференція аспірантів, студентів та молодих вчених «Комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі» KICM-2023 21-23 березня 2023 року Кривий Ріг С 213

https://sites.google.com/view/kicm/

2

*Сердюк Н.М.

Копцев О.О.

Важливість тестування програмного продукту при використанні методології DevOps

XVI Всеукраїнська науково-практична WEB конференція аспірантів, студентів та молодих вчених «Комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі» KICM-2023 21-23 березня 2023 року Кривий Ріг, С 233

https://sites.google.com/view/kicm/

2

*Сердюк Н.М.

Копцев О.О.

Особливості тестування програмного продукту при використанні практики DevOps

ХІІІ Всеукраїнська конференцію “Молоді вчені-2023. Від теорії до практики”, 23 березня 2023 р., Дніпро, Україна, С.154

https://nmetau.edu.ua/ua/mfac/i3002/p3747

2

*Сердюк Н.М

Вольгуст М,С.

Пашолок О.

Особливості використання нейромережевих моделей для інтелектуального безперервних процесів

Materials of the ХI International Scientific Conference «Information-Management Systems and Technologies» 21th – 23th September, 2023, Odessa

2

* Nataliіa Serdіuk

Maksym Volhust

Possibilities Of Neuron Network Models In Intelligent Management Of Continuous Processes

Іnformation Technology and Implementation (Satellite): Conference Proceedings, Kyiv, Ukraine, 21 листопада 2023

2

Liliia Pohorielova

*Nataliіa Serdіuk

Features оf Using Message Brokers аnd Rest Api іn Microservice Architecture

Іnformation Technology and Implementation (Satellite): Conference Proceedings, Kyiv, Ukraine, 21 листопада 2023

2

Ihor Cherednychenko

*Nataliіa Serdіuk

Optimization іn тhe Genetic Algorithm аnd Neural Network

Іnformation Technology and Implementation (Satellite): Conference Proceedings, Kyiv, Ukraine, 21 листопада 2023

2

*Аксак Н.,

*Татарников А.

Огляд систем управляння електронним навчанням

Традиційні та інноваційні підходи до наукових досліджень: Матеріали IV міжнародної наукової конференції. м. Житомир, Україна. 2023 р С. 131-136. ISBN 978-617-8126-12-4 DOI 10.36074/mcnd-10.02.2023 https://doi.org/10.36074/mcnd-10.02.2023

5

Кануков Д.С.,

(керівник *Аксак Н.Г.)

Покращення управління проектами за рахунок використання штучного інтелекту

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 74): матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 6-7 лютого 2023 р.) / [ редкол. : О. Патряк та ін.] ; ГО “Наукова спільнота”; WSSG w Przeworsku. – Тернопіль : ФО-П Шпак В.Б. – с. 34-35 – ISSN 2522- 932X

2

Полоус В.Ю.

(керівник *Аксак Н.Г.)

Проблема прогнозування споживання енергоресурсів.

Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень: матеріали V Міжнародної студентської наукової конференції. М. Київ, 2 грудня, 2022 р.– Вінниця: ГО «Європейька наукова платформа», 2022. – с. 148-150. ISBN 978-617-8126-05-6. DOI 10.36074/liga-inter-02.12.2022.

3

Пушко В.В.

(керівник *Аксак Н.Г.)

Використання нейропроцессорів у вбудованих системах.

II Міжнародна студентська наукова конференція «ТРЕНДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ». 2022. – с. 143– 146. ISBN: 978-617-8126-02-5 | © CC BY-SA 4.0 International. doi.org/10.36074/liga-inter-25.11.2022

4

Констанченко О. Е. (керівник *Аксак Н.Г.)

Огляд використання систем комп’ютерного зору в сільскому господарстві.

Актуальні проблеми фізики, математики, інформатики та методики їх навчання: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 18-20 січня 2023 року. – К. : Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. –с. 193– 195.

2

Кабанов О.Ф.

(керівник *Аксак Н.Г.)

Проблеми безпеки та доступності хмарних обчислень в області мультиагентних систем.

IV Міжнародна студентська наукова конференція «ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ НАУКИ ЯК ВИКЛИК СЬОГОДЕННЯ». 2023.– с. 125– 127. ISBN: 978-617-8126-52-0. doi.org/10.36074/liga-inter-26.05.2023

2

Кануков Д.С.,

(керівник *Аксак Н.Г.)

Огляд багатоагентного навчання з підкріпленням для підключених та автоматизованих транспортних засобів.

VI Міжнародна студентська наукова конференція «НАУКА СЬОГОДЕННЯ: ВІД ДОСЛІДЖЕНЬ ДО СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ». 2 червня 2023 р., м. Суми. 2023.– с. 152 – 155. ISBN: 978-617-8126-53-7. doi.org/10.36074/liga-inter-02.06.2023.

3

Куренко В.О.

(керівник *Аксак Н.Г.)

Застосування багатоагентного підходу в Internet of things.

Матеріали ХХVII міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка та молоді у ХХI столітті», Харків, 2023. – Т. 5., с. 9–10.

2

Василевська О.В. (керівник *Аксак Н.Г.)

Огляд можливостей мультиагентної системи для забезпечення комфорту та безпеки у розумних будинках

Науковий простір: аналіз, сучасний стан, тренди та перспективи:матеріали III Всеукраїнськоїстудентської наукової конференції, м.Київ, 16 червня, 2023 рік / ГО «Молодіжна наукова ліга».— Вінниця: ГО «Європейська наукова платформа», 2023.с. 128 –131. ISBN 978-617-8126-55-1. DOI10.36074/liga-ukr-16.06.2023

3

*Аксак Н.Г., *Кушнарьов М.В., *Tатарников A.O.,

Модель агентно-орієнтовної навчальної платформи.

Матеріали ХI Міжнародної науково-практичної конференцііі, 21 – 23 вересень 2023 р. Одеса / вип. ред. В.В. Вичужанін, 2023. -. С. 25-28.

3

*Axak N.G., *Kushnaryov M.V., *Tatarnykov A.A.

Using agents for e-learning decision-making

Intelligent Solutions-S: Proceedings of the International Symposium, September 28, 2023, Kyiv-Uzhorod, Ukraine / Ministry of Education and Science of Ukraine, Taras Shevchenko National University of Kyiv and [etc]; Vitaliy Ye. Snytyuk (Editor). Kyiv: Publishing House «Caravela», 2023. pp. 67-69. ISBN 978-966-801-916-6

3

*Axak N,

*Tatarnykov A.

Development of Computer Vision Based Model to Support Learning Process

Proceedings of the 7th International Conference, COLINS-2023. Volume IV: Poster and Student Workshop, pp. 76-87 ISSN 2523-4013

11

*O. Ilyunin,

S. Serdiuk,

V. Pyrohov,

M. Tryhuba

FEATURES OF USING INTELLIGENT AUTOMATION FOR WATER JET TECHNOLOGY

Materials of the ХI international scientific-practical conference «Information Control Systems and Technologies» (ICST- ODESSA – 2023) 21 th – 23 th September, 2023, p.85

http://icst-conf.com/2023.pdf

(Scopus)

2

Разом 26

Науково-дослідна робота студентів кафедри КІТС за 2021-2022 навчальний рік

I. Статті, опубліковані в періодичних виданнях України і за кордоном

з/п

Автор

Назва роботи

Країна видання

Місце видання

(місто, назва й номер журналу, указати першу-останню сторінки статті)

1

*Аксак Н., *Татарников А.

Інформаційна система спостереження за поведінкою студентів під час проведення е-тестів

Україна, Харків, Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. – 2022. – №96 (2022). – С.7-13. DOI: 10.30977/BUL.2219-5548.2022.96.0.7

ІІ. Участь у конференціях (семінарах, симпозіумах та ін.) з публікацією тез або доповідей по Україні і за кордоном

з/п

Автор

Назва доповіді

Країна видання

Місце проведення й назва науково-технічного заходу (указати першу-останню сторінки доповіді або тез)

1

*А.О.Татарников, (наук. кер. *Н.М. Сердюк)

Використання технології розпізнавання емоцій людини на основі штучних нейронних мереж в освіті 

м. Миргород

Цифровізація науки та сучасні тренди її розвитку: матеріали II Міжнародної студентської наукової конференції (Т. 1), 5 листопада, 2021 рік

С. 86-88.

2

*М.Ушаков (наук. кер. *Аксак Н.Г.)

Мультиагентні системи для моделювання компонентів інтернету речей

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів та студентів Інформаційні технології в сучасному світі: дослідження молодих вчених: тези доповідей, (м. Харікв, 17 – 18 лютого 2022 року) /. – Харків: ХНЕУ імені Семена Кузнеця, 2022. С.4. http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27159.

3

Є. Овчаренко (наук. кер. *Аксак Н.Г.)

Огляд багатоагентних систем для електронного навчання

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів та студентів Інформаційні технології в сучасному світі: дослідження молодих вчених: тези доповідей, (м. Харікв, 17 – 18 лютого 2022 року) /. – Харків: ХНЕУ імені Семена Кузнеця, 2022. С.3 http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27159.

4

Андрющенко Д. (наук. кер. *Аксак Н.Г.)

Мультиагентні системи для обслуговування тепличного середовища

V Міжнародна науково-практична конференція «Традиції та нові наукові стратегії у Центральній та Східній Європі» (червень 2022) М.Київ

5

В.М. Лебідь, (наук. кер. *Н.М. Сердюк)

Основні проблеми пошуку необхідного контенту при виборі сайтів

м. Миргород

Цифровізація науки та сучасні тренди її розвитку: матеріали II Міжнародної студентської наукової конференції (Т. 1), 5 листопада, 2021 рік

С. 90-91.

6

Омельченко С.О., (наук. кер. *Н.М. Сердюк)

Використання комп’ютерного зору для розпізнавання образів

м. Біла Церква

Глобалізація наукових знань: міжнародна співпраця та інтеграція галузей наук: матеріали II Міжнародної студентської наукової конференції (Т. 1),, 22 жовтня, 2021 рік

С.108-110.

7

*А.О.Татарников, (наук. кер. *Н.М. Сердюк)

Використання технології розпізнавання емоцій людини на основі штучних нейронних мереж в освіті 

м. Миргород

Цифровізація науки та сучасні тренди її розвитку: матеріали II Міжнародної студентської наукової конференції (Т. 1), 5 листопада, 2021 рік

С. 86-88.

8

Д.О. Сорока

(наук. кер. *Н.М. Сердюк)

Використання комп’ютерного

зору для ідентифікації змісту

етикеток харчових продуктів

Вінниця

Результати розвитку наукової думки: 2021: матеріали I Міжнародної

студентської наукової конференції (Т. 2) , 24 грудня, 2021

С.15-16

Разом

ІІІ. Список наукових праць (статті та доповіді), підготовлених до друку

з/п

Автор

Назва роботи (мовою оригіналу)

Країна, назва видання (конференції)

де буде опубліковано роботу

Кількість сторінок

1

*Корабльов М.М., Фомічов О.О., Васюк Д.В.

Нейромережева модель для пошуку працездатних proxy-адресів

Біоніка інтелекту: наук.-техн. журнал. – № 1 (98). – 2022. Видавник – ХНУРЕ.

8

2

*Natalia Axak, *Andrii Tatarnykov

Development of Monitoring System the Behavior of the Computer User

IEEE 17th International Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT),10-12 November 2022, Lviv, UKRAINE

10

Разом

Науково-дослідна робота студентів кафедри КІТС  за 2020-2021 навчальний рік

Участь студентов у Всеукраїнських конкурсах

П.І.Б. студ., (група),

Назва конкурсу

місто/ВНЗ проведення, дата проведення,

Татарников А.О.,

КІТм-20-1

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році за спеціальністю Комп’ютерна інженерія на базі Одеської національної академії харчових технологій.

Участь студентов у Всеукраїнських/міжнародних конференціях

(публікація тез доповідей)

П.І.Б. студ., (група),

Назва конференції

місто /ВНЗ, дата проведення,

Самостійна публікація

чи в

співавторстві

з керівником

1 Береза Є.

II Міжнародна науково-практична інтернет-конференції «Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути», 4-5 лютого 2021 року, м. Дніпро, Україна

2. М.Є. Якимаха

КІТм-20-1

Міжнародна студентська наукова іконференція «Динаміка, рух та розвиток сучасної науки», 5 березня 2021 року м. Луцьк, Україна

КІТм-20-1:

3. Васюк Д.

4. Татарников А.О.,

5. Макогон Ю.О.

6. Костров Д.Р.

7. Пасічник К.Ю.

Міжнародна науково-практичноа конференції молодих учених, аспірантів та студентів “Інформаційні технології в сучасному світі: дослідження молодих вчених”: тези доповідей, 18 – 19 березня 2021 р, м. Харків

КІТм-20-1:

8. Ю.О. Шеліхов,

9. М.Є. Якимаха

10. Кушаков П.К.,

11.Татарников А.О.,

12. Макогон Ю.О.

13. Костров Д.Р.

14. Пасічник К.Ю.

15. Волков Д.П.

16. Педан М.С.

17.Совєцький М.О.,

18. Балим С.В.,

19. Зюзько А.О.

20. Береза Є.Д.

ТРІМІ-19-1

21.Ушаков М.Р.,

КІУКІ-17-3

22. Потьомкіна К.О.

КІУКІ-19-10

XXV Міжнародний молодіжний форум «РАДІОЕЛЕКТРОНІКА І МОЛОДЬ У ХХІ СТОЛІТТІ», 21-23 квітня 2021 р. м. Харків

23. Береза Є.Д.

ТРІМІ-19-1

І Міжнародна науково-практична конференція «Авіація, промисловість, суспільство», 12 травня 2021 року на базі Харківського національного університету внутрішніх справ.

Доц.Сердюк Н.М.

24. Варченко Д. Ю.

КІУКІ-19-10

25.Татарников А.О.,

КІТм-20-1

Міжнародна студентська наукова конференція

«Пріоритетні напрямки та вектори розвитку світової науки», 21 травня 2021 року, М.Миколаїв, Україна

26.Омельченко С.О., КІТм-21-1

II Міжнародна мультидисциплінарна

студентська наукова конференція«Глобалізація наукових знань:

міжнародна співпраця та інтеграція галузей наук», 22 жовтня 2021 року, м. Біла Церква, Україна.

27.Татарников А.О.,

КІТм-20-1

I Міжнародна студентська наукова конференція «Формування сучасної науки: методика та практика», 29 жовтня 2021 р., м. Кам’янець-Подільський, Україна

28.Татарников А.О.,

КІТм-20-1

II Міжнародна студентська наукова конференція «Цифровізація науки та сучасні тренди її розвитку», 5 листопада 2021 р., м. Миргород, Україна

29. Лебідь В.М., КІТм-21-1

30. Куцин В.

II Міжнародна студентська наукова конференція «Пріоритетні напрямки та вектори розвитку світової науки» 19.11.2021, Дрогобич, Україна

31.Matvey Ushakov

1CT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer (ICTERI-2021) Ukraine, Kherson, 2021. – pp. 96-105. Scopus)

Natalia Axak, Mykola Korablyov,

Участь студентов у Міжнародному молодіжному форумі 2021

Кількість публікацій

Кількість

прочитаних доповідей на конференціях Форуму

П.І.Б. студ., (група),

нагородженого дипломом

30

28

1-е місце: Використання методу актор-Критик для підтримки популяційного різноманіття при нейроеволюційному синтезі. Леощенко С.Д. Наукові керівники – к.т.н. доц. Олійник А.О., д.т.н., проф. Субботін, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя.

2-е місце: МОДЕЛІ ОПЕРАЦІЙНИХ РИЗИКІВ. Левенчук Л.Б. Науковий керівник – д.т.н., проф. Бідюк П.І. Інститут прикладного системного аналізу НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ

3-е місце: ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВЕЛИКИХ ДАНИХ КОМПАНІЄЮ UBER. Федорка П.П., Роль М.І. Науковий керівник – доц. Поліщук В. В. ДВНЗ Ужгородський національний університет, м. Ужгород,