Кафедра КІТС

Мова:

Наукова діяльність

Математичне, програмне та технічне забезпечення систем інтелектуальної обробки науковий напрям кафедри КІТС

Формування наукового напряму кафедри було заздалегіть визначено та сформовано завдяки науковій школі ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ, засновником якої є проф. О.Г. Руденко і де вперше розроблені теорія і методи проектування спеціалізованих цифрових обчислювачів для швидкої обробки великих інформаційних масивів на підставі нейромережного підходу.

Результат наукової діяльності викладачів кафедри перелік наукових публікацій, статей, монографій, 2020 КІТС, 2021 КІТС.

ЗВІТ кафедри КІТС за 2020 рік

Скопус

  1. Rudenko O., Bezsonov O., Lebediev V. Serdiuk N. Robust identification of non-stationary objects with nongaussian interference // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2019. № 5/4 (101). P.44–52.

  2. Bezsonov O., Ilyunin O., Kaldybaeva B., Selyakov O., Perevertaylenko O., Khusanov A., Rudenko O., Udovenko S., Shamraev A., Zorenko V. Resource and Energy Saving Neural Network-Based Control Approach for Continuous Carbon Steel Pickling Process // Journal of Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, 2019. Vol.7. Issue 2. P. 275–292.

  3. Rudenko O., Bezsonov O., Romanyk O., Lebediev V. Analysis of convergence of adaptive singl-step algorithms for the identification of non-stationary objects // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2019. № 1/4 (97). P.6–14.

  4. Rudenko, O., Bessonov, O., Dorokhov, O. Evolving neural network CMAC and its applications // Informatica (Slovenia), 2019. Vol.43. №2 . Р. 291 ̶ 298.

  5. Kozhushko, Y., Kolomiets, D., Tabakova, I., Iryna Hannoshyna , Serdiuk, N., Voichenko, T. Determination of accuracy of low-altitude navigation of dynamic objects equipped with correlation-extreme systems  // International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering. 2020 V.9, N 3. – 2981-2986.

  6. Natalia Axak, Nataliia Serdiuk, Matvii Ushakov, Mykola Korablyov Development of System for Monitoring and Forecasting of Employee Health on the Enterprise // Proceedings of the 4th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2020). Volume I: Main Conference, Lviv, Ukraine, April 23-24, 2020, рр. 979-992.

  7. Rudenko O.G., Bezsonov O., Lebediev O., Lebediev V., Oliinyk K. Studying the properties of a robust algorithm for identifying linear objects, which minimizes a combined functional// Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2020. – № 4/4 (106). – P.37–46.

8. Либероль Б.Д., Руденко О.Г., Бессонов А.А. Псевдопроекционные алгоритмы оценивания, использующие взвешивание информации// Проблемы управления и информатики, №4, 2020.-С. 47-59

9. Evaluation of the Potential Accuracy of Correlation Extreme Navigation Systems of Low-Altitude Mobile Robots / Alexander Tantsiura, Dmytro Kolomiets, Iryna Tabakova, Iryna Hannoshyna, Nataliia Serdiuk, Oleksandr Yelieazarov, Tetiana Voichenko // International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering. 2019. V.8, № 5. Р. 2161-2166.

10. Model of the Internet Traffic Filtering System to Ensure Safe Web Surfing Serdechnyi, V.Barkovska, O.Rosinskiy, D.Axak, N.Korablyov, M. // Advances in Intelligent Systems and Computing, 2020, 1020, стр. 133-147

11. Hybrid neuro-fuzzy model with immune training for recognition of objects in an image

Korablyov, M.Axak, N.Fomichov, O.Chuprina, A.CEUR Workshop Proceedings, 2020, 2711, стр. 267-281

12. Mapreduce hadoop models for distributed neural network processing of big data using cloud services Axak, N.Korablyov, M.Rosinskiy, D. Advances in Intelligent Systems and Computing, 2020, 1080 AISC, стр. 387-400

13. Improving the mathematical model of change in the body state of an employee/ A Feshchenko, M Ievlanov, N Serdiuk, T Duiunova, M Kiriienko, I Cherepnov, L Pivnenko, V Dyakonov// Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1/10 ( 103 ) 2020, pp. 32-42

Зарубіжні наукові видання

14 Boris D Liberol, Oleg G Rudenko, Alexander A Bezsonov Pseudoprojection Estimation Algorithms Based on Approximation of Orthogonal Projection Operation // Journal of Automation and Information Sciences, 2020, 52/3.

Фахові наукові видання України

15 Робастна ідентифікація об’єктів на основі мінімізації комбінованого функціоналу / О.Г. Руденко, О.О. Безсонов, Н.М. Сердюк, К.О. Олійник, О.С. Романюк // Системи обробки інформації, 2020. № 1(160), С. 80-88

16. Rudenko O.G., Bezsonov O. Adaline robust multistep training algorithm// Control Systems and Computers 2020. – № 3. – P.15–27.

17. Руденко О.Г., Бессонов А.А. Псевдопроекционные алгоритмы оценивания, использующие взвешивание информации // Проблемы управления и информатики,№4, 2020.- С. 47-59

18. Rudenko O.G., Bezsonov O., Studying the properties of a robust algorithm for identifying linear objects, which minimizes a combined functional // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2020. – № 4/4 (106). – P.37–46.

19 Руденко О.Г., Безсонов О.О., Сердюк Н.М., Олійник К.О., Романюк О.С.
Робастна ідентифікація об’єктів за наявністю негаусівських завад
// Науково-технічний журнал Бионика интеллекта № 2 (94), 2020. С. 23–30

 

ЗВІТ кафедри КІТС за  2021 році

I. Статті, опубліковані в періодичних виданнях України в 2021 році.

1. Багатокроковий метод навчання Адаліни за наявністю стаціонарних корельованих завад. Руденко О.Г., Безсонов О.О., Сердюк Н.М., Лебедєв О.Г., Лебедєв В.О. / Бионика интеллекта.-2021. –№1(96).-С. 6974 (фахове)

2. Developing a multi-step recurrent algorithm to maximize the criteria of correntropy. Rudenko O., Bezsonov O., Borysenko V., Borysenko T., Lyashenko S. / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2021. – №1/4 (109). – P.54–64. (фахове)

ІІ. Участь у конференціях (семінарах, симпозіумах та ін.) з публікацією тез або доповідей по Україні у 2021 році

1. Про вибір ширини ядра в задачах максимізації критерію корентропії. Руденко О.Г., Безсонов О.О. / Харків, Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології та системи”: тези доповідей, 8 – 9 квітня 2021 р. -Х.: ФОП Бровін О.В., 2021..C.6-7

2. Факторизовані алгоритми навчання штучних нейронних мереж прямого поширення. Руденко О.Г., Олійник К.О., Романюк О.С. / Комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі. Матеріали XІV Всеукраїнської науково практичної WEB конференції аспірантів, студентів та молодих вчених (23-25 березня 2021 р.). – Кривий Ріг: Криворізький національний університет, 2021. – 119–121 с.

3. Face Recognition in the Presence of NonGaussian Noise. Rudenko O., Bezsonov O. Yakovliev D. / Proceedings of the Fourth International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS-2021). Zaporizhzhia, Ukraine, April 27, 2021, CEUR-WS.org, online.-p.169-181

4. Robust Training of ADALINA Based on the Criterion of the Maximum Correntropy in the Presence of Outliers and Correlated Noise. Rudenko O.,

Bezsonov O. / Proceedings of the 5th International Conference on COLINS 2021. Volume I: Workshop. Kharkiv, Ukraine, April 22-23, 2021, CEUR-WS.org, online, 2021. P. 1694-1705

5. Використання хмарних технологій для моделювання структури та конфігурації ресурсів. Сердюк Н.М. , Береза Є.Д. / ІI Міжнародна науково-практична конференція «Авіація, промисловість, суспільство», 12 травня 2021 року, Харків

6. Accelerated learning of the neural network ADALINЕ in the presence of stationary correlated. Oleksandr Bezsonov, Oleg Rudenko, Natalia Serdiuk, Oleg Lebediev / 10-та Міжнародна науково-технічна конференція «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ІСТ-2021» 13 − 19 вересня 2021 р

7. Classification of objects based on a tree-shaped artificial immune network model. Mykola Korablyov, Oleksandr Fomichov, Natalia Axak / Zbarazh, Ukraine / Editors: Shakhovska, Natalya, Medykovskyy, Mykola O. Springer, 2021. – pp. 160-172 (Scopus)

8. Використання моделі деревовидної штучної імунної мережі для класифікація обєктів. Микола Корабльов, Олександр Фомічов,Володимир Гніденко, Андрій Чупріна / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційні технології та системи”: тези доповідей, Україна, Харків, ХНЕУ імені Семена Кузнеця, 2021.

9. Multi-agent Clinical Decision Support System using Case-Based Reasoning. Mykola Korablyov, Natalia Axak, Oleksandr Fomichov, Volodymyr Hnidenko / Proceedings of the 5th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2021). Vol. I Ukraine, Lviv, 2021, pp. 1466-1476.

10. The Development of a Multi-Agent System for Controlling an Autonomous Robot. Natalia Axak, Mykola Korablyov, Matvey Ushakov / 1CT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer (ICTERI-2021) Ukraine, Kherson, 2021. – pp. 96-105. Scopus)

ІІІ. Монографії, опубліковані у 2021 році

1. Сучасні інформаційні технології і системи. Бурдаєв В.П., Аксак Н.Г., Кушнарьов М., Лосєв М.Ю., Руденко О.Г., Бзсонов О.О. та ін.Україна, Харків: ФОП Бровін О.В., 2021, 182

2. Проекционные методы параметрической идентификации: теория и алгоритмы. Либероль Б.Д., Руденко О.Г. Україна, Харків: ТОВ «В СПРАВІ», 2021

3. Класифікація об’єктів на основі моделі деревовидної штучної імунної мережі. Корабльов М.М. Фомічов О.О.Україна, Харків. Сучасні інформаційні технології і системи: монографія / за заг. ред . В. С. Пономаренка. Видавництво «Стиль-іздат», 2021. – С. 75-90.

В рамках наукового напрямку кафедри КІТС та  наукових інтересів викладачів кафедри  працюють студентські гуртки. Результати роботи можна подивитися тут 2019/2020,   2020/20212021/2022.

Інформація про участь студентів кафедри КІТС факультета КІУ в НДР за 2021 рік

Участь студентов у Всеукраїнських конкурсах

П.І.Б. студ., (група),

Назва конкурсу

місто/ВНЗ проведення, дата проведення,

Татарников А.О.,

КІТм-20-1

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році за спеціальністю Комп’ютерна інженерія на базі Одеської національної академії харчових технологій.

Участь студентов у Всеукраїнських/міжнародних конференціях

(публікація тез доповідей)

П.І.Б. студ., (група),

Назва конференції

місто /ВНЗ, дата проведення,

Самостійна публікація

чи в

співавторстві

з керівником

1 Береза Є.

II Міжнародна науково-практична інтернет-конференції «Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути», 4-5 лютого 2021 року, м. Дніпро, Україна

2. М.Є. Якимаха

КІТм-20-1

Міжнародна студентська наукова іконференція «Динаміка, рух та розвиток сучасної науки», 5 березня 2021 року м. Луцьк, Україна

КІТм-20-1:

3. Васюк Д.

4. Татарников А.О.,

5. Макогон Ю.О.

6. Костров Д.Р.

7. Пасічник К.Ю.

Міжнародна науково-практичноа конференції молодих учених, аспірантів та студентів “Інформаційні технології в сучасному світі: дослідження молодих вчених”: тези доповідей, 18 – 19 березня 2021 р, м. Харків

КІТм-20-1:

8. Ю.О. Шеліхов,

9. М.Є. Якимаха

10. Кушаков П.К.,

11.Татарников А.О.,

12. Макогон Ю.О.

13. Костров Д.Р.

14. Пасічник К.Ю.

15. Волков Д.П.

16. Педан М.С.

17.Совєцький М.О.,

18. Балим С.В.,

19. Зюзько А.О.

20. Береза Є.Д.

ТРІМІ-19-1

21.Ушаков М.Р.,

КІУКІ-17-3

22. Потьомкіна К.О.

КІУКІ-19-10

XXV Міжнародний молодіжний форум «РАДІОЕЛЕКТРОНІКА І МОЛОДЬ У ХХІ СТОЛІТТІ», 21-23 квітня 2021 р. м. Харків

23. Береза Є.Д.

ТРІМІ-19-1

І Міжнародна науково-практична конференція «Авіація, промисловість, суспільство», 12 травня 2021 року на базі Харківського національного університету внутрішніх справ.

Доц.Сердюк Н.М.

24. Варченко Д. Ю.

КІУКІ-19-10

25.Татарников А.О.,

КІТм-20-1

Міжнародна студентська наукова конференція

«Пріоритетні напрямки та вектори розвитку світової науки», 21 травня 2021 року, М.Миколаїв, Україна

26.Омельченко С.О., КІТм-21-1

II Міжнародна мультидисциплінарна

студентська наукова конференція«Глобалізація наукових знань:

міжнародна співпраця та інтеграція галузей наук», 22 жовтня 2021 року, м. Біла Церква, Україна.

27.Татарников А.О.,

КІТм-20-1

I Міжнародна студентська наукова конференція «Формування сучасної науки: методика та практика», 29 жовтня 2021 р., м. Кам’янець-Подільський, Україна

28.Татарников А.О.,

КІТм-20-1

II Міжнародна студентська наукова конференція «Цифровізація науки та сучасні тренди її розвитку», 5 листопада 2021 р., м. Миргород, Україна

29. Лебідь В.М., КІТм-21-1

30. Куцин В.

II Міжнародна студентська наукова конференція «Пріоритетні напрямки та вектори розвитку світової науки» 19.11.2021, Дрогобич, Україна

31.Matvey Ushakov

1CT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer (ICTERI-2021) Ukraine, Kherson, 2021. – pp. 96-105. Scopus)

Natalia Axak, Mykola Korablyov,

Участь студентов у Міжнародному молодіжному форумі 2021

Кількість публікацій

Кількість

прочитаних доповідей на конференціях Форуму

П.І.Б. студ., (група),

нагородженого дипломом

30

28

1-е місце: Використання методу актор-Критик для підтримки популяційного різноманіття при нейроеволюційному синтезі. Леощенко С.Д. Наукові керівники – к.т.н. доц. Олійник А.О., д.т.н., проф. Субботін, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя.

2-е місце: МОДЕЛІ ОПЕРАЦІЙНИХ РИЗИКІВ. Левенчук Л.Б. Науковий керівник – д.т.н., проф. Бідюк П.І. Інститут прикладного системного аналізу НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ

3-е місце: ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВЕЛИКИХ ДАНИХ КОМПАНІЄЮ UBER. Федорка П.П., Роль М.І. Науковий керівник – доц. Поліщук В. В. ДВНЗ Ужгородський національний університет, м. Ужгород,

Наукова діяльністьНаукова діяльність

Наукова діяльністьНаукова діяльність

   Наукова діяльністьНаукова діяльність

   Наукова діяльністьНаукова діяльність

Наукова діяльністьНаукова діяльність