Кафедра КІТС

Мова:

Студентам

Кафедра КІТС здійснює підготовку фахівців у галузі інтелектуальних технологій та систем: магістрів за спеціальністю 123 – Комп’ютерна інженерія, за освітньою програмою «Комп’ютерні інтелектуальні технології» (КІТ) – 16 бюджетних місць.

Кваліфікація яку отримує випускник кафедри: Магістр, Комп’ютерна інженерія, Комп’ютерні інтелектуальні технології

Освітня програма КІТ акредитована!  Рішення ухвалене на засіданні 15 грудня 2020 р., протокол No 22 (41), акредитаційна справа No 1036/АС-20 Рішення по акредитації НА

У своїй роботі кафедра керується нормативно-правовою базою ХНУРЕ. https://nure.ua/universytet/normativno-pravova-baza#id13

а також  Антикорупційна програма ХНУРЕ та Принципи академічної доброчесності

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА КОМП`ЮТЕРНІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Перелік дисциплін кафедри КІТС

Анотації дисциплін кафедри КІТС

РП ОНД   РП ОММОШІС   РП НОС   РП ККМ   РП ІКС   РП ІАД   РП ГНТМЗ   РП ОЕО   РП_ТПГI

Методичні вказівки_КП_НОС

AP_mag_KITm_2020

Robocha_programma prakt

Zvit_vidomosti_pro_samoocinjuvannja_123_cit_

Для студентів! Нові можливості! Erasmus+ KA107 ICM на 2020-2023 роки. Детальніше: на сайті.