Кафедра КІТС

Мова:

Студентам

Кафедра КІТС здійснює підготовку фахівців у галузі інтелектуальних технологій та систем: магістрів за спеціальністю 123 – Комп’ютерна інженерія, за освітньою програмою «Комп’ютерні інтелектуальні технології» (КІТ) – 16 бюджетних місць.

Кваліфікація яку отримує випускник кафедри: Магістр, Комп’ютерна інженерія, Комп’ютерні інтелектуальні технології

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти розглянуло на своєму засіданні акредитаційну справу No 1036/АС-20 щодо акредитації освітньої програми: «Комп`ютерні інтелектуальні технології», рівень вищої освіти – Магістр, галузь знань – 12 Інформаційні технології, спеціальність – 123 Комп’ютерна інженерія. ВИРІШИЛО: Акредитувати освітню програму!
Рішення ухвалене на засіданні 15 грудня 2020 р., протокол No 22 (41) Рішення по акредитації НА

Харківський національний університет радіоелектроніки спільно з Університетом Вальядолід, Іспанія (University of Valladolid), виграли новий проект з міжнародної академічної мобільності Erasmus+ KA107 ICM на 2020-2023 роки.
Детальніше про можливості програми Erasmus+ Академічна Мобільність можна прочитати на сайті.

У своїй роботі кафедра керується нормативно-правовою базою ХНУРЕ. https://nure.ua/universytet/normativno-pravova-baza#id13

а також  Антикорупційна програма ХНУРЕ та Принципи академічної доброчесності

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА КОМП`ЮТЕРНІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Перелік дисциплін кафедри КІТС

Анотації дисциплін кафедри КІТС

РП ОНД   РП ОММОШІС   РП НОС   РП ККМ   РП ІКС   РП ІАД   РП ГНТМЗ   РП ОЕО   РП_ТПГI

Методичні вказівки_КП_НОС

AP_mag_KITm_2020

Robocha_programma prakt

Zvit_vidomosti_pro_samoocinjuvannja_123_cit_