Кафедра КІТС

Мова:

ОЧІКУВАНА НОВИНА

РІШЕННЯ за наслідками розгляду акредитаційної справи

ОЧІКУВАНА  НОВИНА

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти розглянуло на своєму засіданні акредитаційну справу No 1036/АС-20 щодо акредитації освітньої
програми: «Комп`ютерні інтелектуальні технології», рівень вищої освіти – Магістр, галузь знань – 12 Інформаційні технології, спеціальність – 123
Комп’ютерна інженерія. ВИРІШИЛО:

Акредитувати освітню програму!
Рішення ухвалене на засіданні 15 грудня 2020 р., протокол No 22 (41) Рішення по акредитації НА