Кафедра КІТС

Мова:

Необхідність розширення практичної підготовки

Необхідність розширення практичної підготовки

До уваги здобувачів та стейкхолдерів!

Запрошуємо до обговорення ОНП “Компютерна інженерія” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 123 – Компютерна інженерія, галузі зань — 12, кваліфікації — Доктор філософії, Компютерна інженерія, Компютерна інженерія  в напрямі Artificial Intelligence, зокрема для створення систем штучного інтелекту. Детальніше…