Кафедра КІТС

Мова:

ПЛАН ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ НА 2022–2024 рр.

Задля реалізації Цілей Сталого Розвитку, https://nure.ua/konferencii-ta-workshops/seminar-cili-stalogo-rozvitku-zavdannja-hnure-shhodo-ih-realizacii а саме  для забезпечення гендерної рівності, розширення прав і можливостей усіх жінок та дівчаток, а також сприянню поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх таскороченню нерівності всередині країн і між ними (Цілі 5, 8 та 10), за ініціативою співробітників кафедри КІТС (доцента Олега Ілюніна) був запропонований план План гендерної рівності факультету на 2023\24рр.

В цьому Плані уточняється порядок роботи факультету КІУ Харківського університету радіоелектроніки (далі: Факультет) під час реалізації Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 08.09. 2005 року, Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» від 06.09. 2012 року, Розпорядженя КМ України від 12.08. 2022 р. № 752-р; Про схвалення Державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року та затвердження операційного плану з її реалізації на 2022-2024 роки; та Розпорядження КМ України від 20.12. 2022 року № 1163-р «Про схвалення Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року та затвердження операційного плану заходів на 2022-2024 роки у повсякденній роботі факультету з метою подальшого розвитку культури ґендерної рівності в усіх напрямках діяльності факультету.
Комітет з реалізації та нагляду за реалізацією Плану факультету з ґендерної рівності (далі: Комітет) створюється Рішенням декана відразу після введення цього Плану в дію.

Під час загальних зборів співробітників факультету КІУ Харківського університету радіоелектроніки (онлайн) 01.09.23 було прийнято План гендерної рівності факультету на 2023\24рр (.pdf). В плані уточняється порядок роботи під час реалізації Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 08.09.2005 року, Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» від 06.09. 2012 року, Розпорядженя КМ України від 12.08. 2022 р. № 752-р. ;Про схвалення Державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року та затвердження операційного плану з її реалізації на 2022-2024 роки; та Розпорядження КМ України від 20.12. 2022 року № 1163-р «Про схвалення Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року та затвердження операційного плану заходів на 2022-2024 роки у повсякденній роботі факультету з метою подальшого розвитку культури ґендерної рівності в усіх напрямках діяльності факультету.

Шляхом аналізу поточної ситуації на факультеті було визначено декілька напрямків роботи, яка допоможе факультету досягти цілей, пов’язаних із реальним впровадженням ґендерної рівності i покращити робочу культуру факультету:

1. Включення рівних можливостей у всі напрямки роботи факультету.

2. Просування культури ґендерної рівності серед співробітників факультету.

3. Гарантія рівних можливостей у доступі к навчанню та розвитку професійних навичок.

4. Розширення прав та можливостей жінок-вчених для більш активної участі в управлінні та керівних посадах.

5. Підвищення поінформованості про гендерні проблеми, такі як гендерні упередження та соціальні проблеми, пов’язані зі ставленням до гендерних ролей та стереотипів.

6. Робота над управлінням робочим часом, що сприяє гармонізації особистого, сімейного та трудового життя для всіх, особливо для батьків.

7. Протидія сексуальними домаганнями на робочому місці та сексизму шляхом інформування та надання підтримки та порад жертвам сексуальних домагань.

Для виконання вищевикладеного планується, що протягом 2023 та 2024 років провести такі заходи з усіма співробітниками факультету, у тому числі з ректоратом, усім дослідницьким та адміністративним персоналом як:

І. Онлайн-семінари:

а) Онлайн-семінар (у рамках створення гендерно-чутливого освітнього простору) на теми, повязані з просуванням по службі та залученням уваги до жінок-вчених.
б) Онлайн-семінар з гендерної обізнаності та рівності.
c) Онлайн-семінар про асертивну поведінку, неприпустимість сексуальних та інші форми домагань, а також про права і можливості жертв домагань.

ІІ. Доступ до інформації – інформаційні пакети доступні на веб-сайті факультету:

а) Інформація про права жертв сексуальних домагань.
б) Інформація про права на відпустку у звязку з вагітністю та пологами.

ІІІ. Підготовка документів комісією:

а) Політика та протокол факультету щодо сексуальних домагань.

IV. Завдання Комітету:
а) Постійний моніторинг та аналіз внутрішньої ситуації щодо гендерної рівності (політики та практики).
б) Безперервний моніторинг усіх аспектів, повязаних з розміщенням вакансій, працевлаштування та просування по службі з метою заохочення практики ґендерної рівності та запобігання дискримінації.

в) Постійний моніторинг включення потенційних жінок-науковців до проектів команди.

План робот

АктивністьМетаВідповідальна особа / групаЦільова групаЧас\період виконання
І. Онлайн-семінари
а) Онлайн-семінари, теми,
пов’язаниі з карєрним зростанням.
2, 4, 5Комітет / Департамент із загальних питаньУсі співробітникиРаз на три роки

б) Онлайн-семінар про гендерну поінформованість та рівність

2, 5 Комітет / Департамент із загальних питаньУсі співробітникиРаз на три роки

в) Онлайн-семінар про асертивну поведінку, неприпустимість сексуальних та інші форми домагань, а також про права та можливості жертв домагань

7Комітет / Департамент із загальних питаньУсі співробітникиРаз на три роки

II. Доступ до інформації

а) Інформація про права та ризики жертв сексуальних домагань

7Комітет / Департамент із загальних питаньУсі співробітникиРаз на три роки

б) Інформація про права, пов’язані з відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами

6Комітет / Департамент із загальних питаньУсі співробітники

Жовтень 2023 року, безперервно, оновлюючи відповідно до змін у законах України

ІІІ. Документи

а) Політика та протокол, що стосуються сексуальних домагань

5, 7

Комітет, Адміністрація, секретар факультету, Департамент із загальних питань

Усі співробітникиЖовтень 2023 року

IV. Завдання Комітету

а) Моніторинг та аналіз внутрішньої ситуації в галузі гендерної інтеграції та рівності чоловіків та жінок (політики та практики)

1-7

Комітет

Усі співробітники, адміністрація

Безперервно 

б) Моніторинг усіх аспектів, пов’язаних із оголошеннями про роботу, прийомом на роботу та просуванням по службі

1-7

Комітет

Усі співробітники, адміністрація

Безперервно 

в) Моніторинг включення до проектних команд як чоловіків, так і жінок, ‒ співробітників та студентів університету

1-7

Комітет

Усі співробітники, адміністрація

Безперервно 

Комітет збиратиметься один раз на рік для виконання своїх зобов’язань: моніторингу та оцінки виконання плану та підготовки звіту адміністрації факультету.

План гендерної рівності було опубліковано на веб-сайті факультету.

Харків, 1 вересня 2023 року.

План може коректуватися у відповідності до заходів загальної програми ХНУРЕ гендерної рівності: <https://nure.ua/konferencii-ta-workshops/seminar-cili-stalogo-rozvitku-zavdannja-hnure-shhodo-ih-realizacii/genderna-rivnist>.

Виконавець: доцент каф. КІТС

Ілюнін О.О.