Кафедра КІТС

Мова:

НДР студентів кафедри КІТС за 2021-2022 навчальний рік

Науково-дослідна робота студентів кафедри КІТС за 2021-2022 навч. рік

Участь студентов у Всеукраїнських/міжнародних конференціях

(публікація тез доповідей)

П.І.Б. студ., (група),

Назва конференції

місто /ВНЗ, дата проведення,

Назва журналу,

де опубліконано

Самостійна публікація

чи в

співавторстві

з керівником

1.Омельченко С.О., КІТм-21-1

II Міжнародна мультидисциплінарна

студентська наукова конференція«Глобалізація наукових знань:

міжнародна співпраця та інтеграція галузей наук», 22 жовтня 2021 року, м. Біла Церква, Україна.

2.Татарников А.О.,

КІТм-20-1

I Міжнародна студентська наукова конференція «Формування сучасної науки: методика та практика», 29 жовтня 2021 р., м. Кам’янець-Подільський, Україна

3 Татарников А.О.,

КІТм-20-1

II Міжнародна студентська наукова конференція «Цифровізація науки та сучасні тренди її розвитку», 5 листопада 2021 р., м. Миргород, Україна

4 Лебідь В.М., КІТм-21-1

5 Куцин В.

II Міжнародна студентська наукова конференція «Пріоритетні напрямки та вектори розвитку світової науки» 19.11.2021, Дрогобич, Україна

6 Matvey Ushakov

1CT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer (ICTERI-2021) Ukraine, Kherson, 2021. – pp. 96-105. Scopus)

Natalia Axak, Mykola Korablyov,

7 М.Ушаков (наук. кер. *Аксак Н.Г.)

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів та студентів Інформаційні технології в сучасному світі: дослідження молодих вчених: тези доповідей, (м. Харікв, 17 – 18 лютого 2022 року) /. – Харків: ХНЕУ імені Семена Кузнеця, 2022. С.4. http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27159.

8 Є. Овчаренко (наук. кер. *Аксак Н.Г.)

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів та студентів Інформаційні технології в сучасному світі: дослідження молодих вчених: тези доповідей, (м. Харікв, 17 – 18 лютого 2022 року) /. – Харків: ХНЕУ імені Семена Кузнеця, 2022. С.3 http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27159.

9 Д.О. Сорока

(наук. кер. *Н.М. Сердюк)

Вінниця

Результати розвитку наукової думки: 2021: матеріали I Міжнародної

студентської наукової конференції (Т. 2) , 24 грудня, 2021

С.15-16

10 Андрющенко Д. (наук. кер. *Аксак Н.Г.)

V Міжнародна науково-практична конференція «Традиції та нові наукові стратегії у Центральній та Східній Європі» (червень 2022) М.Київ

11 Лебідь В.М., КІТм-21-1

(наук. кер. *Аксак Н.Г.)

Івано-Франківськ

Наука сьогодення: 2022: матеріали Міжнародної

студентської наукової конференції (Т. 2) , 17 червня, 2022

С.15-16

Статті, опубліковані в періодичних виданнях України і за кордоном

з/п

Автор

Назва роботи

Країна видання

Місце видання

(місто, назва й номер журналу, указати першу-останню сторінки статті)

1

*Аксак Н., Татарников А.

Інформаційна система спостереження за поведінкою студентів під час проведення е-тестів

Україна, Харків, Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. – 2022. – №96 (2022). – С.7-13. DOI: 10.30977/BUL.2219-5548.2022.96.0.7

Список наукових праць (статті та доповіді), підготовлених до друку

з/п

Автор

Назва роботи (мовою оригіналу)

Країна, назва видання (конференції)

де буде опубліковано роботу

1

Корабльов М.М.,

Фомічов О.О., Васюк Д.В.

Нейромережева модель для пошуку працездатних proxy-адресів

Біоніка інтелекту: наук.-техн. журнал. – № 1 (98). – 2022. Видавник – ХНУРЕ.

2

*Natalia Axak, *Andrii Tatarnykov

Development of Monitoring System the Behavior of the Computer User

IEEE 17th International Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT),10-12 November 2022, Lviv, UKRAINE