Кафедра КІТС

Мова:

На кафедрі КІТС в рамках КОНФЕРЕНЦІЇ «КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ І МЕРЕЖІ УПРАВЛІННЯ ТА ОБРОБКИ ДАНИХ» 24-го Міжнародного молодіжного форуму «РАДІОЕЛЕКТРОНІКА І МОЛОДЬ В ХХI СТОЛІТТІ» буде працювати секція «МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ».

Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ) запрошує студентів, аспірантів та молодих учених прийняти участь у роботі 24-го Міжнародного молодіжного форуму «РАДІОЕЛЕКТРОНІКА І МОЛОДЬ В ХХI СТОЛІТТІ», що відбудеться  7 – 9  квітня  2020 р.

Робочі мови Форуму – українська, російська, англійська..

 

КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ  УЧАСТІ У ФОРУМІ21 лютого 2020 р.

 

            Для учасників Форуму від  ХНУРЕ надати до НДВ, кімн. 437:

 • Тези доповіді в одному примірнику, підписані науковим керівником (Додаток 1);
 • Заявку із зазначенням тематичної конференції форуму та секції в цій конференції (Додаток 2);
 • Електронну версію тез доповіді;
 • Копію документа, який підтверджує оплату оргвнеску.

Для сторонніх учасників Форуму надати  в електронному вигляді (E-mail: mref21@nure.ua):

 • Тези доповіді, оформлені у відповідності з вимогами та зразком, який додається (Додаток 1);
 • Заявку із зазначенням тематичної конференції форуму та секції в цій конференції (Додаток 2).

 

УМОВИ ОПЛАТИ

Форум проводиться на основі самофінансування, за рахунок коштів його учасників.

Організаційний внесок за участь у Форумі включає видання програми Форуму, збірників матеріалів Форуму, поштові витрати, а також витрати, пов’язані з покриттям витрат на організацію и проведення Форуму та складає:

 • для учасників від ХНУРЕ – 60 грн.,
 • для сторонніх учасників (громадян України) – 100 грн.,
 • для учасників з інших країн – еквівалент  10$.

 

Банківські реквізити для оплати організаційного внеску:

РЕКВІЗИТИ – 2020 рік. ХНУРЕ  (наука)

Харківський національний університет радіоелектроніки ,

код ЄДРПОУ : 02071197

банк : ДКСУ

р/р: UA968201720313291004201005108

В призначенні платежу вказати: ММФ – 2020, прізвище та ініціали автора тез доповіді.

 

На кафедрі КІТС в рамках КОНФЕРЕНЦІЇ «КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ І МЕРЕЖІ УПРАВЛІННЯ ТА ОБРОБКИ ДАНИХ» 24-го Міжнародного молодіжного форуму «РАДІОЕЛЕКТРОНІКА І МОЛОДЬ В ХХI СТОЛІТТІ» буде працювати секція «Методи та засоби обчислювального інтелекту».

 • Згорткові нейронні мережі;
 • Технології глибокого машинного навчання;
 • Обчислювальні методи та моделі на основі штучних імунних систем;
 • Кластерізація, фільтрація та розпізнавання зображень;
 • Реалізація систем обробки інформації на платформі Raspberry Pi;
 • Мультиагентні системи та технології.

 

Додаток 1

ВИМОГИ  ДО  ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

 • Обсяг – 2 повні сторінки формату А4, набраного в текстовому редакторі Microsoft Word.
 • Поля (всі) – 2,5 см; абзацний відступ 1 см.
 • Гарнітура: Times New Roman, розмір шрифту 14, інтервал між рядками – одинарний.
 • Анотація англійською мовою (8 – 10 рядків).
 • Список використаних джерел (до 5 джерел).
 • Формули, символи, перемінні, які зустрічаються в тексті, мають бути набраними як об’єкти Microsoft Equation.
 • Рисунки і таблиці мають бути чіткими, компактними. Редактори: Сorel Draw, Table Editor, Microsoft Excel.
 • Тексти тез доповідей друкуються в авторському варіанті без редагування.

Порядок розміщення материалу:

 

НАЗВА ТЕЗ ДОПОВІДІ (великими літерами, жирно, по центру рядка).

Наступним рядком – прізвища, ініціали авторів (малими літерами, по центру рядка).

Наступним рядком – посада, вчений ступінь, прізвище, ініціали наукового керівника (малими літерами, по центру рядка).

Наступним рядком – повна назва організації (малими літерами по центру рядка).

Наступним рядком – поштова адреса, телефон, e-mail.

Наступним рядком – анотація англійською мовою  (8 – 10 рядків)

Через рядок – з абзацу друкувати текст тез доповіді.

 

Зразок  оформлення тез  доповіді  (14 шрифт)

 

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ І ВИКОРИСТАННЯ МІКРОПРОЦЕСОРІВ

Іванов. М.Т.

Науковий керівник – д.т.н., проф. Петренко В.П.

Харківський національний університет радіоелектроніки

(61166,  Харків, просп. Науки,14, каф. Радіотехніки,  тел. (057) 702-00-00)

e-mail: ivanov@nure.ua.

Single electronic devices, such as radio receivers, meters or control units, based on one crystal, have emerged with development of IC technology and circuitry …  (8 – 10 рядків).

 

Текст … …

 

Додаток 2

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У МОЛОДІЖНОМУ ФОРУМІ:     

 • Прізвище, ім’я, по-батькові авторів
 • Вищий навчальний заклад, факультет, кафедра, група
 • Прізвище, ім’я, по-батькові, учений ступінь, посада наукового керівника
 • Адреса для листування з обов’язковим зазначенням індексу міста (E-mail,  контактний телефон)
 • Назва тематичної конференції форуму і секції в цій конференції.
На кафедрі КІТС в рамках КОНФЕРЕНЦІЇ «КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ І МЕРЕЖІ УПРАВЛІННЯ ТА ОБРОБКИ ДАНИХ» 24-го Міжнародного молодіжного форуму «РАДІОЕЛЕКТРОНІКА І МОЛОДЬ В ХХI СТОЛІТТІ» буде працювати секція «МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ».