Кафедра КІТС

Мова:

Руденко Олег Григорійович

Руденко Олег Григорійович
Завідувач кафедри комп’ютерних інтелектуальних технологій та систем, член НТР, член спеціалізованої вченої ради, доктор технічних наук, професор

Освіта та кар’єра

Освіта вища – Харківський інститут радіоелектроніки, інженер-електрик
1974 р. – кандидат технічних наук, Харківський інститут радіоелектроніки
1986 г. – доктор технічних наук, спеціальність 05.13.01 – Управління в технічних системах
1988-2015 – завідувач кафедри ЕОМ ХНУРЕ
З 2016 р. завідувач кафедри інформаційних систем ХНЕУ ім. С. Кузнеця


Освітня діяльність

Викладає курси: «Нейронні обчислювальні структури», «Теорія інформації та кодування».


Наукова діяльність

Адаптивні, нейро- і фаззі- системи
Методи обчислювального інтелекту
Адаптивна обробка інформації
Керівник або відповідальний виконавець держбюджетних та держдоговірних науково-досліджувальних робіт з розробки теоретичних основ та математичного забезпечення систем комп’ютерної обробки інформації.
Є членом спеціалізованої вченої ради К 64.055.03 (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)
Підготував 6 докторів та 35 кандидатів технічних наук
Член НТР


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

⦁ 561592-EPP-1-2015-1- FR-EPPKA2-CBHE-JP Establishing Modern Master-level Studies in Information Systems (MASTIS) – Створення сучасної магістерської програми в галузі інформаційних систем (2015-2019)
⦁ 574064-EPP-1-2016-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP Structuring Cooperation in Doctoral Research, Transferrable Skills Training, and Academic Writing instruction in Ukraine’s regions (ERASMUS+, DocHub) «Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма на регіональному рівні України» (2017-2018)


Громадська діяльність


Нагороди та премії

Державна премія України в галузі науки і техніки (2013 г.)


Публікації та патенти

Більш ніж 300 публікацій, в тому числі 9 книжок, 34  патентів та свідоцтв на винаходи.