Кафедра КІТС

Мова:

Про нас

На факультеті КІУ (згідно до наказу № 217 від 26.04.2019) створена нова кафедра «Комп’ютерних інтелектуальних технологій та систем» (КІТС). 

Кафедра КІТС готує Магістрів за спеціальністю 123 – Комп’ютерна інженерія, за освітньою програмою «Комп’ютерні інтелектуальні технології» (КІТ) – 16 бюджетних місць. Відомості про самооцінювання знаходяться  тут.  Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти розглянуло на своєму засіданні акредитаційну справу No 1036/АС-20 щодо акредитації освітньої програми: «Комп`ютерні інтелектуальні технології», рівень вищої освіти – Магістр, галузь знань – 12 Інформаційні технології, спеціальність – 123 Комп’ютерна інженерія. ВИРІШИЛО: Акредитувати освітню програму!
Рішення ухвалене на засіданні 15 грудня 2020 р., протокол No 22 (41) Рішення по акредитації НА

У своїй роботі кафедра керується  нормативно-правовою базою ХНУРЕ.

Кваліфікація яку отримує випускник кафедри:

Магістр, Комп’ютерна інженерія, Комп’ютерні інтелектуальні технології

Майже всі здобувачі освітньої програми КІТ набору 2019 (студенти гр. КІТм-19-1) отримували стипендію та мали наукові публікації завдяки плідної роботи з викладачами кафедри. Всього за півроку навчання було опубліковано більш ніж 40 публікацій, у тому числі у наукометричній базі даних Scopus.

Основний напрям навчальної підготовки магістрів по новій освітній програмі КІТ – алгоритмічне, програмне та апаратне забезпечення комп’ютерних інтелектуальних систем. Передбачається викладання дисциплін за напрямками серед яких є: аналіз великих даних з використанням штучних нейронних мереж; інтелектуальна відео аналітика; основи глибинного навчання (для комп’ютерного зору, розпізнавання зображень тощо; методи та засоби штучного інтелекту (ШІ); інтелектуальні комп’ютерні системи на платформі Raspberry Pi та програмування для неї на Python; основи прискорених обчислень на CUDA (для C / C ++, Python); прискорення додатків кібербезпеки з використанням GPU; архітектура нейроконтролерів і нейропроцесорів; обчислювальні методи та моделі на основі штучних імунних систем та інші.

Постійно виникаючі нові технології вже змінили наше життя і світ навколо нас. І не тільки smart будинки та вбудовані системи (embedded system), але вже й smart City, smart виробництва, віртуальна реальність, технології визнання обличчя, генеруючі конкуруючі мережі, генетичні прогноз використання ШІ для розвитку машинного зору –  не є фантастика, а реальні можливості для революції у медицині, науці, виробництві та робототехніки.

Приєднуйтесь до нас!

Про нас