Кафедра КІТС

Мова:

Про нас

На факультеті КІУ створена нова кафедра «Комп’ютерних інтелектуальних технологій та систем» (КІТС) та відкрита нова освітня програма «Комп’ютерні інтелектуальні технології» (КІТ) підготовки магістрів – 16 бюджетних місць зі спеціальності «Комп’ютерна інженерія». У своїй роботі кафедра керується нормативно-правовою базою ХНУРЕ. https://nure.ua/universytet/normativno-pravova-baza#id13

Майже всі здобувачі освітньої програми КІТ набору 2019 (студенти гр. КІТм-19-1) отримують стипендію (https://nure.ua/wp-content/uploads/Rank_stipendiya/CEC/5_1_kurs_Master/spring_2020/ksm_sks_sp_kit.pdf) та мають наукові публікації завдяки плідної роботи з викладачами кафедри. Всього за півроку навчання було опубліковано більш ніж 40 публікацій, у тому числі у наукометричній базі даних Scopus.

На новій кафедрі КІТС будуть працювати відомі вам  викладачі найвищої кваліфікації: проф. Руденко О.Г., проф. Корабльов М.М., проф. Безсонов О.О., проф. Аксак Н.Г. та інші викладачі.

Основний напрям навчальної підготовки магістрів по новій освітній програмі КІТ – алгоритмічне, програмне та апаратне забезпечення комп’ютерних інтелектуальних систем. Передбачається викладання дисциплін за такими напрямками:

– Аналіз великих даних з використанням штучних нейронних мереж.

– Архітектура нейроконтролерів і нейропроцесорів.

– Інтелектуальна відео аналітика.

– Основи глибинного навчання (для комп’ютерного зору, розпізнавання зображень і т.ін.).

– Методи та засоби штучного інтелекту (ШІ).

– Інтелектуальні комп’ютерні системи та їх архітектури.

– Мультиагентні системи.

– Реалізація систем ШІ на GPU.

– Основи прискорених обчислень на CUDA (для C / C ++, Python).

– Розпізнавання образів на основі технологій програмування графічних процесорів.

– Прискорення додатків кібербезпеки з використанням GPU.

– Цифрова обробка зображень.

– Інтелектуальна обробка сигналів.

– Інтелектуальні вбудовані (Embedded) системи.

– Інтелектуальні робототехнічні системи.

– Інтелектуальні комп’ютерні системи на платформі Raspberry Pi та програмування для неї на Python.

– Еволюційні (генетичні алгоритми, генетичне програмування, еволюційні стратегії, клітинні алгоритми тощо) та коеволюційні методи.

– Ройовий інтелект (метод рою часток, мурашкові алгоритми, алгоритм бджолиного рою, бактеріальні алгоритми тощо).

– Обчислювальні методи та моделі на основі штучних імунних систем.

– Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень.

– Методи та засоби стиснення інформації.

– Нові галузі досліджень (квантові алгоритми, ДНК-комп’ютінг, молекулярні алгоритми тощо).

– інші дисципліни.